Брой 130 (1888), 10-07-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Първо национално събитие по проект GOOD WOOD


Българската търговско-промишлена палата, съвместно с КТ Подкрепа, организираха първо национално събитие по проект GOOD WOOD – засилване на социалния диалог и постигане на реорганизация на производството и управлението в дърводобивния и дървообработващия сектор. Проектът започва в началото на 2019 г. и партньорството обхваща бизнес организации, синдикати и университети от Италия, Португалия, Белгия и България. 

По време на срещата бяха представени европейски практики в зеления социален диалог въз основа на информация от водещия партньор - Италианската Конфедерация на МСП и Европейската конфедерация по дървообработване.

На европейско ниво секторите дърводобив и дървообработване са комплексни и силно обвързани с работната сила. Те са на четвърто място в ЕС като индустрия по брой на предприятията (170 000), следвани от мебелната промишленост (120 000). Само в сектор дървообработване има наети над 1 млн. души, а индустрията допринася със 133 млрд. евро към БВП на ЕС (2017). Прибавяйки мебелната промишленост, заетите достигат почти 2 млн., а годишният оборот е 243 млрд. евро. Споменатите сектори се изграждат предимно от МСП. През 2016 г. общата продукция на секторите дървообработване и мебелно производство в ЕС възлиза на 221 млн. евро.

Ролята на работодателските организации и на профсъюзите за промотирането на зелените измерения на социалния диалог също беше във фокуса на събитието. Участниците, представители на бизнеса от дървообработващия сектор и заинтересовани институции, дискутираха широко необходимостта от  адаптиране на бранша в съответствие с  все по-силните екологични вълни в икономиката и потреблението, както и съблюдаване на международните добри практики в областта на социалния диалог.

Проектът Good Wood предвижда провеждане на още 2 национални събития и една международна среща в България. БТПП ще продължи да информира по темата.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Красимир Дачев, зам.-председател на БТПП: Как да сключваме дългосрочни договори като няма достатъчно предлагане?
Среща с новоназначения ръководител на Службата по търговско-икономически въпроси в Берлин
Обсъждане на възможности за партньорството с Германо-българската търговско-индустриална камара Още
Първо национално събитие по проект GOOD WOOD
Представяне на европейски практики в зеления социален диалог Още
Президентът издаде указ за награждаването на проф. дтн инж. Цоло Вутов с орден „Стара планина“
За принос и заслуги към икономическото развитие на страната и изграждане на съвременните индустриални отношения Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство
ОФЕРТИ ЗА БИЗНЕС ПАРТНЬОРСТВО
Оферти за бизнес партньорство от Еnterprise Europe Network
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Актуална правна уредба на опаковките на стоки за немския пазар
Информационен материал, изготвен от адв. Анна-Тюнис Бамбалска и СТИВ-Берлин Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Второ издание на World Food India
От 1 до 4 ноември 2019г. в Ню Делхи Още
БЪЛГАРИЯ И ЕВРОЗОНАТА
Икономист: Обстоятелствата ще наложат разширяването на еврозоната
ЕЦБ изчерпва всичките си инструменти и се насочва към фискалната политика, коментира Васил Караиванов Още