Брой 130 (1888), 10-07-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ

Актуална правна уредба на опаковките на стоки за немския пазар


Опаковането на стоки и продукти в Германия се регламентира от Закона за пускане на пазара, обратно изземване и висококачествена преработка на опаковки, накратко: Закон за опаковките, който влиза в сила от 01.01.2019 г. и заменя Наредбата за опаковки, която е в сила от 1991 г. насам и е изменяна общо седем пъти. Причината за подновяването на нормативната уредба се състои преди всичко в това, че много предприятия не изпълняват задълженията си, вследствие на което добросъвестните предприятия биват ощетени. Освен това създадените дуални системи за оползотворяване на опаковките от отпадъци често стигат до финансови затруднения.
 
С подробното регламентиране на опаковките на стоки главно се цели да се ограничи или избегне негативното влияние на отпадъчните опаковки върху природата, да се намали максимално отпадъкът или да се подготви за повторна употреба или рециклиране. За тази цел законът урежда поведението на участващите в производството, разпространението и употребата на опаковки. Главно законът е насочен към лицата/предприятията, които пускат на немския пазар стоки за частни крайни потребители, които следва да участват в дуална система за оползотворяване на опаковките от отпадъци и по този начин да поемат бъдещите разходи за управление на отпадъка.
 
Целият материал ТУК.
 
НОВИНИ ОТ БТПП
Красимир Дачев, зам.-председател на БТПП: Как да сключваме дългосрочни договори като няма достатъчно предлагане?
Среща с новоназначения ръководител на Службата по търговско-икономически въпроси в Берлин
Обсъждане на възможности за партньорството с Германо-българската търговско-индустриална камара Още
Първо национално събитие по проект GOOD WOOD
Представяне на европейски практики в зеления социален диалог Още
Президентът издаде указ за награждаването на проф. дтн инж. Цоло Вутов с орден „Стара планина“
За принос и заслуги към икономическото развитие на страната и изграждане на съвременните индустриални отношения Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство
ОФЕРТИ ЗА БИЗНЕС ПАРТНЬОРСТВО
Оферти за бизнес партньорство от Еnterprise Europe Network
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Актуална правна уредба на опаковките на стоки за немския пазар
Информационен материал, изготвен от адв. Анна-Тюнис Бамбалска и СТИВ-Берлин Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Второ издание на World Food India
От 1 до 4 ноември 2019г. в Ню Делхи Още
БЪЛГАРИЯ И ЕВРОЗОНАТА
Икономист: Обстоятелствата ще наложат разширяването на еврозоната
ЕЦБ изчерпва всичките си инструменти и се насочва към фискалната политика, коментира Васил Караиванов Още