Брой 219 (979), 12-11-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ

Правителството прие план за действие „Предприемачество 2020 – България“


Министерският съвет прие План за действие „Предприемачество 2020 – България“, с който страната ни се ангажира в дългосрочен план да провежда политика за насърчаване и създаване на нови предприятия. Заложеното в Плана е в съответствие с препоръките на приетия от ЕК План за действие „Предприемачество 2020 – Възраждане на предприемаческия дух в Европа“.

С европейския план ЕК приканва държавите-членки да предприемат конкретно описани дейности във вид на общо 46 препоръки в три ключови области. Това са: Образование и обучение по предприемачество за подпомагане на растежа и за разкриване на нови предприятия; По-добра административна и законодателна среда за дейността на предприемачите чрез отстраняване на съществуващите структурни пречки и осигуряване на подкрепа в решаващите етапи от жизнения цикъл на предприятията; Активизиране на предприемаческата култура за израстването на ново поколение предприемачи.

Към всяка област на действие са предложени конкретни мерки за изпълнение, отговорна институция, описание на мярката, цели, срок за изпълнение, необходим бюджет и източник на финансиране, целева група, индикатори за изпълнение и т. н. Източниците на финансиране на мерките са предвидени както в рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции, така и от оперативните програми на европейските структурни фондове и програма COSME на Комисията.

За постигане на трайна промяна в политиката за насърчаване и създаване на нови предприятия, е необходимо въвеждането на обучение по предприемачество в образователната система, подкрепа за по-слабо представените групи сред предприемачите и промяна в начина, по който обществото възприема предприемачеството. Това ще улесни създаването на нови предприятия и ще осигури по-насърчителна среда за растеж и развитие на вече създадените предприятия, ще създаде условия за разгръщане на предприемаческия потенциал, за премахване на съществуващите пречки и осъществяване на промени в предприемаческата култура в страната.

НОВИНИ ОТ БТПП
Кръгла маса за ключовите въпроси на медиацията в България
Налагане на медиацията като алтернативен подход за разрешаване на спорове... Още
БТПП разширява географските измерения на сключените споразумения за сътрудничество
Палатата на Коста Рика е новият партньор на БТПП в Централна Америка Още
Национално търговско изложение "ДОВЕРЕТЕ СЕ НА БЪЛГАРСКОТО"
11 - 23 декември в ЦУМ, София Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ отчита 0.2% инфлация за октомври
На годишна база обаче дефлацията се задържа и през октомври Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Форум "Електрическата мобилност в България - 2015"
СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
Правителството прие план за действие „Предприемачество 2020 – България“
Страната ни се ангажира в дългосрочен план да провежда политика за насърчаване и създаване на нови предприятия Още
БАНКИ, КРЕДИТИРАНЕ
ББР стартира програма за финансиране на взаимоспомагателни кредитни кооперации
Целта на програмата е да се стимулират земеделски производители, които по своята същност са микро и семейни предприятия Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Годишен обзор на образованието и обучението в страните от ЕС
Напредък в образователните постижения в цяла Европа; нужни са инвестиции образованието Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Търг за компютърно оборудване, обявен от Министерство на отбраната на Ирак