Назад

Качество на баркод символите


Брошурата „Качество на баркод символите“ има за цел да помогне при избора на подходящ баркод и постигането на добро качеството на символите при маркиране на стоки и/или услуги, като представя информацията по достъпен начин за потребителите. Повече и по-детайлна информация може да бъде намерена в основното ръководство на GS1 - Основни спецификации GS1 (GS1 General Specifications).

Баркод символите в ръководството са само примерни и не са предназначени за сканиране, или да се ползват като образци. Дадени са основни разяснения за верификацията на баркод символи и значението на параметрите, които се оценяват.

Доброто качество на баркод символите още в етапа на проектиране на етикетите е важно за безпроблемното дистрибутиране на продуктите и предотвратява излишни разходи за допълнителни дейности.

Линк към брошурата