Назад

Дискусия на СОИС относно интелектуалната собственост и FRONTIER технологиите


Патентно ведомство на Република България съобщава за предстоящата пета сесия на WIPO Conversation on Intellectual Property and Frontier Technologies, която ще се проведе онлайн на 5 и 6 април 2022 г.

Frontier технологиите, като изкуствения интелект, анализа на Big data и блокчейна, могат да се използват за справяне с нарастващите предизвикателства, пред които са изправени службите по интелектуална собственост, за да направят интелектуалната собственост ефикасна и достъпна за всеки и навсякъде.

Темата на петата сесия е „Frontier технологии и администриране на интелектуалната собственост – учим се един от друг“.

На срещата се ще разглеждат новите технологии и ще направи оценка на тяхното възможно използване в администрирането и регистрацията на интелектуалната собственост, както и смущенията, които могат да причинят на системата за интелектуална собственост. По време на дискусията ще се насърчава споделянето на информация между всички заинтересовани страни - от службите по интелектуална собственост до частните предприятия, както и споделянето на различните възгледи от професионалисти, иноватори, изобретатели и заинтересовани лица.

За регистрация: https://www.wipo.int/registration/en/form.jsp?registration_id=452