Назад

Проектът „Свещеният граал“ за една по-зелена ЕвропаGS1 България информира, че в търсене на решение за по-зелена и устойчива Европа 130 международни компании обединяват усилия в пилотен проект за експериментално маркиране с цифров воден знак върху опаковките на продуктите, за да подобрят проследяването и правилното им рециклиране.

Проектът, наречен Свещен граал 2.0 (Holy Grail 2.0), е плод на усилията на Европейската асоциация на марките (AIM), Алианса за прекратяване на пластмасовите отпадъци, GS1 в Европа и компании, произвеждащи опаковки. Крайната цел е подобряване и повишаване на ефективността на системите за сортиране, а средство за постигане са международните стандарти GS1. Предвижда се маркиране на опаковките с невидим за просто око цифров воден знак, базиран на стандарт GS1. В края на жизнения цикъл на продукта, когато той попада на лента за сортиране, скенер разчита водния знак и определя посоката за правилното сортиране и рециклиране на опаковката.

В дългосрочен план Европейската комисия (ЕК) си е поставила за цел до 2050-а година Старият континент да стане първият климатично неутрален континент. „Свещеният граал 2.0 е амбициозен и сложен проект, защото е първият по рода си, който засяга представители на индустрията в голям числен мащаб. Ако имаме успех, то това ще бъде важен принос по пътя към кръговата икономика", казва Ян Сомерс, изп. директор на GS1 Белгия и Люксембург.

Проектът има за цел да направи сортирането, респ. рециклирането, по-ефективно с помощта на използването на иновативни технологии. Една от тях е цифровият воден знак. Става дума за поставяне на знак, невидим за невъоръжено око, от всички страни на продукт, който кодира в себе си набор от атрибути по глобален и отворен стандарт. Когато съответният продукт попадне на лента за сортиране, скенер разчита знака и на база на атрибутите дава указания за правилното категоризиране и рециклиране, защото сериозен проблем при рециклирането се явява именно коректното разпознаване на опаковките.

Използването на воден знак няма да отмени или направи ненужни добре познатите стандарти GS1 като например Глобалния номер на търговска единица (GTIN). Именно посредством GTIN-a, асоцииран към водния знак, ще може да се извлече информация за правилното рециклиране. Друг принос на стандартите GS1 в проекта е възможността за проследяване на броя продукти от определена серия при рециклирането, добавя Сомерс.

Следва експериментална фаза в Копенхаген, а първите страни, които ще се включат в проекта чрез пускане на продукти в търговската мрежа, са Дания, Франция и Германия през първата половина на 2022 г.

Източници: GS1 Бенелюкс и GS1 в Европа