Назад

Образователен курс „От А до Я в проследимостта по веригите на доставки в здравеопазването“


Проследимостта по веригите на доставки в здравеопазването е тема от първостепенно значение във все по-динамичния и нуждаещ се от гаранции за сигурност дигитален и физически свят.

В тази връзка софтуерна компания SoftGroup организира онлайн образователно събитие From A to Z of Track & Trace (От А до Я в проследимостта), фокусирано върху технологията за проследяване от началото до края - от сериализация до агрегация. Събитието ще се състои на 29 септември от 10:00 часа (CET).

Предвидени са 5 модула, които обхващат най-важните аспекти в света на проследимостта. Образователният курс ще даде отговори на въпросите: Защо се нуждаем от сериализация и агрегиране? Защо се нуждаем от стандартите GS1? Как сериализацията и агрегирането работят, помагат и са от полза за бизнеса.

Лектори на събитието ще бъдат Десислава Димитрова, експерт по здравеопазване @GS1 България, Анатоли Гочков, мениджър продажби @SoftGroup, и Димитър Стоянов, мениджър отдел Поддръжка @SoftGroup.

Образователният курс е безплатен. Всичко, от което се нуждате, е предварителна регистрация. Тя може да бъде направена чрез формуляр за регистрация, поместен на: https://education.softgroup.eu/.

 

GS1 е международна организация с нестопанска цел, която е представена с местни структури като GS1 България в 115 страни. Организацията е с повече от 45 години история и утвърдени позиции в търговията на дребно, логистиката и здравеопазването. Стандартите GS1 са свързани с автоматизацията и изграждането на глобални хармонизирани решения, които подпомагат да се отговори на изискванията на редица Европейски директиви, между които и Директивата за фалшивите лекарства 2011/62/ЕС, и имат съществен принос за подобряване качеството на обслужване и повишаване безопасността на пациентите (и крайните потребители като цяло).

При нужда от допълнителна информация, не се колебайте да се свържете с Милена Атанасова, тел.: +359 88 5943749 или пишете на Milena.Atanasova@softgroup.eu