Брой 207 (1471), 30-10-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ

Обучение по линия на проект „Една дестинация две държави”


В периода 25-28 октомври в Хасково се проведе обучение по маркетинг на дестинация, организирано по проект с наименование: „Една дестинация две държави”*. Това е второто обучение в рамките на проекта, който ще продължи до 20 юни 2018 г. с водещ партньор Търговско-промишлена палата - Узункьопрю, Турция. Хасковската търговско-промишлена палата е партньор по проекта.

В обучението участие взеха 20 български и турски представители на туристически информационни центрове и туроператори, хотелиери и ресторантьори, както и представители на нестопански организации, развиващи дейност в сферата на туризма.

Янчо Янев, председател на УС на Хасковската търговско-промишлена палата, приветства участниците в обучението, като им препоръча да рекламират новите съвместни туристически продукти в трансграничния регион Българя - Турция.

Лекторите на обучението бяха Пенка Георгиева, директор на Професионалната гимназия по туризъм – Хасково, и Бинка Гаджева - преподавател в същата гимназия. Основните теми на обучението бяха: особености на маркетинга и маркетинговата среда в туризма; създаване на туристически продукт – основни и допълнителни услуги; маркетинг и реклама на продукта; международен маркетинг  и дигитален маркетинг в туризма; маркетинг в хотелиерските услуги и в сектора туроператорските и турагентските услуги.

----------------
* Рег. № CB005.1.22.134 и договор за безвъзмездна финансова помощ № РД-02-29-40/20.03.2017 г. по Програма Интеррег за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020 CCI: 2014TC1615CB005

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП: Необходим е балансиран Бюджет за 2018
Обсъждане в НСТС на програмните бюджети на първостепенните разпоредители ... Още
Европейски GS1 регионален форум се провежда в Прага
Настоящи и бъдещи проекти в контекста на предизвикателствата пред региона Още
Финансирането на български иновационни проекти – тема на дискусия в БТПП
Препоръки към бизнеса за кандидатстване и достъп до финансиране Още
31 октомври - Бизнес срещи в София с тайвански фирми
„Хотел Маринела’’, София Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Международна конференция „Праисторическа керамика – открития и експериментални проучвания“ в град Слатина, Румъния
Обмяна на опит и знания в областта на културното и историческо наследство в трансграничния регион Още
Обучение по линия на проект „Една дестинация две държави”
Създаване и маркетинг на нови съвместни туристически продукти в трансграничния регион Българя - Турция Още
БИЗНЕС СРЕДА
НСИ: Бизнес климатът се влошава през октомври
Най-голямо е намалението на показателя в промишлеността Още
ВЪТРЕШНООБЩНОСТНА ТЪРГОВИЯ
Прагове за деклариране по системата Интрастат за 2018 г.
На основание на Закона за статистиката на вътрешнообщностната търговия със стоки Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Българо-ирански бизнес форум
13 ноември 2017 г., София Хотел Балкан, гр. София Още