Брой 207 (1471), 30-10-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ

Международна конференция „Праисторическа керамика – открития и експериментални проучвания“ в град Слатина, Румъния


Търговско-промишлена палата - Враца, съвместно с Център за консултации и управление на проекти – EUROPROJECT, Румъния и Русенска търговско-индустриална камара организираха и проведоха Международна конференция на тема „Праисторическа керамика – открития и експериментални проучвания“, в гр. Слатина, Румъния. Събитието е по линия  на проект Дунав - мога да те чуя и няма да те забравя, мога да те видя и ще те запомня, мога да те пресъздам и да те разбера”, по Програма Interreg V – A Румъния-България.

Конференцията създаде среда за обмяна на опит и знания за разрешаване на различни проблеми в областта на културното и историческо наследство в трансграничния регион, предвид новостите в съответните области.

В конференцията взеха участие археолози, научни работници, студенти и др. от България, Румъния и Сърбия.

По време на конференцията, освен основен панел с докладчик по темата, се организираха и два workshops, където участниците в по-малки групи обсъдиха и дискутираха реални проблеми и представиха „добри практики“.

За допълнителна информация: Мая Милова, координатор на проекта, тел.:  092 660273 или e-mail: cci-vr@online.bg

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП: Необходим е балансиран Бюджет за 2018
Обсъждане в НСТС на програмните бюджети на първостепенните разпоредители ... Още
Европейски GS1 регионален форум се провежда в Прага
Настоящи и бъдещи проекти в контекста на предизвикателствата пред региона Още
Финансирането на български иновационни проекти – тема на дискусия в БТПП
Препоръки към бизнеса за кандидатстване и достъп до финансиране Още
31 октомври - Бизнес срещи в София с тайвански фирми
„Хотел Маринела’’, София Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Международна конференция „Праисторическа керамика – открития и експериментални проучвания“ в град Слатина, Румъния
Обмяна на опит и знания в областта на културното и историческо наследство в трансграничния регион Още
Обучение по линия на проект „Една дестинация две държави”
Създаване и маркетинг на нови съвместни туристически продукти в трансграничния регион Българя - Турция Още
БИЗНЕС СРЕДА
НСИ: Бизнес климатът се влошава през октомври
Най-голямо е намалението на показателя в промишлеността Още
ВЪТРЕШНООБЩНОСТНА ТЪРГОВИЯ
Прагове за деклариране по системата Интрастат за 2018 г.
На основание на Закона за статистиката на вътрешнообщностната търговия със стоки Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Българо-ирански бизнес форум
13 ноември 2017 г., София Хотел Балкан, гр. София Още