Брой 17 (2272), 26-01-2021
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

EasyFiling - новият формуляр на СЕСИС за електронно подаване на заявки за търговски марки, предназначен специално за МСП


Патентното ведомство на РБългария съобщи, че на 18 януари Службата на ЕС за интелектуална собственост /СЕСИС, EUIPO/ е пуснала новия си формуляр за електронно подаване на заявки, предназначен за директни заявители (обикновено малки предприятия и индивидуални предприемачи) от Европейското икономическо пространство.

EasyFiling е ново и удобно приложение за мобилни устройства, което съчетава изкуствен интелект и най-новите технологии, с цел улесняване на електронното подаване на файлове на директни заявители. Тези, които за първи път подават документи, имат малки или никакви познания за процеса на заявяване на марка на ЕС, ще бъдат насочвани по начин, който трябва да предотврати грешки и да избегне забавяне при регистрацията на тяхната марка. Интерактивният виртуален асистент ще улеснява, наред с други неща, избора на предварително одобрени термини на стоки и услуги и ще помага на неопитните заявители да разберат рисковете от конфликт със сходни, предварително регистрирани търговски марки.

Ако сте представител на бизнеса, който кандидатства за търговска марка за първи път, Патентното едомство на РБългария ви препоръчва да изпробвате новата услуга и да предоставите обратна връзка за вашия опит.

Новият инструмент EasyFiling е достъпен оттук: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/online-services/ideas-powered-for-business

Можете да задавате въпроси на следната електронна поща: information@euipo.europa.eu .

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
АОБР представи приоритетите си за 2021 г.
Организацията ще работи по 47 мерки в шест ключови за икономиката области Още
Широка гама от възможности за бизнеса с Мексико бяха представени в БТПП
Среща с новоназначения посланик на България в Мексико Още
Бизнес срещи за насърчаване на иновациите и дигитализацията в туризма, онлайн, 24 февруари
Фокусът е дигиталната трансформация в сферата на туризма - технологии като IoT, анализ на данни, AI Още
АНАЛИЗИ, ПРОУЧВАНИЯ
Институтът за пазарна икономика представя „Регионални профили: показатели за развитие“
Изследването се основава на 64 индикатора, които оценяват икономическата и социалната среда в 28-те области в страната Още
Дейност и състояние на нефинансовите предприятия при условията на извънредно положение и последвалата епидемична обстановка през декември 2020 година
Основни резултати от бизнес изследване на НСИ Още
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
В днешния брой на Държавен вестник е публикуван Закон за изменение на Закона за мерките срещу изпирането на пари
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
EasyFiling - новият формуляр на СЕСИС за електронно подаване на заявки за търговски марки, предназначен специално за МСП
МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Днес се отбелязва Международният ден на митниците
Под мотото „Митниците в подкрепа на възстановяване, обновяване и гъвкавост за една устойчива верига за доставки“ Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Портал на Европейската комисия за улеснение на търговията - Access2Markets
Важен нов инструмент за улесняване на търговията на страните от ЕС Още
Европейската комисия предлага актуализация на координирания подход при ограниченията на свободното движение
Да се гарантира функционирането на единния пазар и непрекъснати вериги на доставки Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДИПЛОМАТИЧЕСКИТЕ МИСИИ
Възможност за участие в предстоящи изложби в Беларус през 2021 година