Брой 150 (155), 03-08-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗАКОНОПРОЕКТИ

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите


Със специализираното законодателство в областта на инвестициите се провежда политика за подкрепа на производства и услуги с висока добавена стойност, за повишаване на регионалната икономическа активност и генериране на заетост. Законът за насърчаване на инвестициите (ЗНИ) е с фокус основно върху инвестициите във високотехнологични производства и услуги, за откриване на високопроизводителни работни места, развитие на индустриални зони и технологични паркове, както и мащабни инвестиционни проекти във всички сектори на икономиката. Това се казва във встъпителните бележки на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма за представяне на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите на Интернет страницата на министерството.

Предлаганите промени са в няколко насоки:

1. Оптимизиране и децентрализация на процедурата по сертифициране на инвестиционните проекти. С решение на Съвета за децентрализация на държавното управление към Министерския съвет от 2010 г. се предвижда по-нататъшно увеличаване на правомощията на общините за провеждане на политиката за насърчаване на инвестициите. Въвежда се възможност кметът на общината, в която ще се осъществява инвестиционният проект, да издава общински сертификат за инвестиция клас В и да прилага насърчителни мерки от своята компетентност. Редът и условията за издаване на сертификата и за мерките ще се определят с наредби на общинските съвети. Предложението е съгласувано с Националното сдружение на общините.

2. Въвеждане на нов критерий за сертифициране, свързан с броя на създадените нови работни места. Създава се възможност за сертифициране на проекти в сектора на услугите, в частност т. нар. аутсорсинг, при които размерът на инвестицията не е висок, но генерираната заетост е значима.

3. Въвеждане на нова насърчителна мярка за частично възстановяване за определен период от време на направените от инвеститора задължителни осигурителни плащания за работници и служители, заели разкритите нови работни места. Мярката ще се прилага алтернативно на финансовата подкрепа за изграждане на публична техническа инфраструктура. Редът и условията по прилагането й ще бъдат уредени със следващи изменения и допълнения в правилника за прилагане на закона.

4. Създава се възможност за придобиване право на пребиваване в България на чужденци от трети страни във връзка с изпълнявани инвестиционни проекти в страната. Включени са и промени, даващи възможности за привилегирована натурализация на основание икономически заслуги. Конкретните икономически критерии, на които трябва да отговарят чужденците, ще се определят с подзаконови нормативни актове към Закона за насърчаване на инвестициите, издадени от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.

Предложения по текстовете на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите може да изпратите в законоустановения срок на дирекция "Инвестиции, иновации и предприемачество": p.atanasova@mee.government.bg или i.tabakov@mee.government.bg.

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите

Мотиви към Закона

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Седма среща на Клуба на смесените и чуждестранни палати
Срещата бе съпътствана от дегустация и избор на „Вино за лято 2012” Още
Новоназначеният посланик на България в Мароко проведе среща в БТПП
В Мароко живеят 400 добре поставени в обществото и в бизнеса българи Още
НОВИНИ ОТ РТПП/К
Семинар за производители и търговци в Кавала, Гърция
Обучението е по линия на проект „Черно море - солидарност и икономическо развитие”, в който участва Ямболската търговско-промишлена палата Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство
ЗАКОНОПРОЕКТИ
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите
Законът е с фокус основно върху инвестициите във високотехнологични производства и услуги, развитие на индустриални зони и технологични паркове Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
ДФЗ одобри нови средства по схемата de minimis
Средствата са разпределени за бенефициентите от сектор „Плодове и зеленчуци“ и за производителите на гъби Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Бизнес делегация в рамките на второто заседание на Българо-туркменската междуправителствена комисия по икономическо сътрудничество