Брой 10 (1769), 15-01-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА

Нов ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари


Считано от 31.03.2018 г. влезе в сила нов Закон за мерките срещу изпирането на пари, обн. ДВ бр. 27 от 27.03.2018 г. ( ЗМИП ), като Министерският съвет на основание § 10 от Преходните и заключителните разпоредби на закона следва да приеме правилник за прилагането му.

С Постановление № 357 от 31 декември 2018 г. Министерският съвет прие Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари ( ППЗМИП ), обн., ДВ, бр. 3 от 08.01.2019 г.

С влизане в сила на този акт към заявленията за издаване на Удостоверителен документ от Българската агенция за инвестиции следва да се прилага декларация по чл. 66, ал. 2 от ЗМИП, съдържаща реквизитите съгласно приложение № 4 към чл. 47, ал. 1 от ППЗМИП.

За Ваше улеснение „Приложение № 4 към чл. 47, ал. 1 от ППЗМИП, ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 66, ал. 2 от ЗМИП“ е публикувана ТУК

НОВИНИ ОТ БТПП
Среща с делегация от китайската провинция Шаанси
Български компании са поканени да се включат в изложението „Пътят на коприната“ през май Още
БТПП взе участие в общественото обсъждане на бюджета на Столична община за 2019 г.
Основното перо в бюджета е отделено за транспорт и инфраструктура Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
През декември годишната инфлация е 2.7%
Спадът на цените на горивата забавя инфлацията Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Международни панаири, изложения, форуми
Съобщения, получени в БТПП Още
ОБРАЗОВАНИЕ И ПАЗАР НА ТРУДА
Планирането в професионалното образование се увеличава
Автор: Зорница Славова, Институт за пазарна икономика Още
БЪЛГАРИЯ И ЕС
Обсъждане на предстоящите стъпки по Пакета за мобилност I
Миналата седмица в Комисията по транспорт и туризъм на ЕП беше приет само един от докладите от Пакета Още
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
Нов ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари
Към заявленията за издаване на Удостоверителен документ от БАИ следва да се прилага декларация... Още