Брой 140 (2146), 23-07-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

АНАЛИЗИ, ПРОУЧВАНИЯ

Варна – град на знанието


Институтът за пазарна икономика (ИПИ), в партньорство с Община Варна, представи актуален икономически профил и траектория на развитие на Варна под заглавие „Варна – град на знанието” (2020 г.).

Варна е най-големият икономически център в Северна България с произведена продукция от над 10 млрд. лв. за 2018 г. Морската столица разполага с чудесна образователна инфраструктура, традиционно привлича таланти и успешно преориентира икономиката си към по-високата добавена стойност, стъпвайки на дигиталните умения и развойната дейност в корабоплаването, информатиката и медицината.

Три са специфичните особености на Варна, които формират динамиката и потенциала на местната икономика:

  • „Летният” капитал на морската столица се реализира през туризма, като поне 820 хил. чужденци гостуват на община Варна в рамките на годината (данни за 2019 г.) и оставят в града над 1 млрд. лв.;
  • Силното образование на Варна и постоянният приток на млади хора са вероятно най-важното предимство на града. Близо 30 хил. са студентите в морската столица – разпределени в 6 университета, а размерът на „висшата” икономика е над 450 млн. лв.;
  • Преплитането на наука и бизнес е третият ключов фактор, който оформя потенциала на общината. В направленията медицина, информационни технологии, транспорт и корабоплаване развитието на местния бизнес се среща със засиления интерес сред младите хора в съответните направления на висшите училища и привличането на чуждестранни студенти.

 

В траекторията на развитие на Варна са представени някои от ключовите проекти и инициативи за общината. Сред водещите са:

  • Развитието на новата Индустриална зона Варна, която е създадена в партньорство с Община Аксаково, и има потенциала да се превърна в една от най-големите индустриални зони в страната;
  • Партньорството между висшите учебни заведения и научни институти в местността „Малка чайка” и обособяването на Квартал на иновациите покрай Варненското езеро. Кварталът, стъпвайки върху научната инфраструктура на града, дава огромна възможност за развитие на индустриални и експериментални научно приложни изследвания в най-перспективните сфери пред морската столица – медицина и здравни грижи, информатика и компютърни науки, транспорт и корабоплаване;
  • Оформянето на нов образователен кампус по инженерни и точни науки, в основата на който ще е новата сграда на Математическа гимназия „Д-р Петър Берон” – една от най-големите и успешни гимназии в страната. Отворена е възможността за партньорство с висшите учебни заведения и големи технологични компании за изграждането на технологична академия в рамките на образователния кампус.

Повече за потенциала и траекторията на развитие на Варна, в т.ч. инвестициите в умното управление на града и развитието на новите социални пространства, вижте в профила „Варна – град на знанието” (2020 г.).

 

НОВИНИ ОТ БТПП
ЕВРОПАЛАТИ за резултатите от Срещата на върха на ЕС
Споразумението полага основите за така необходимата подкрепа на европейската бизнес общност Още
БГ Баркод: комфорт за потребителя
„Изитекс“ ЕООД е въвела най-много продукти в електронния каталог БГ Баркод за седмицата 6-10 юли Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Учредено е Сдружение с нестопанска цел "Клъстер технологии за чиста околна среда"
Търговско-промишлена палата - Стара Загора e сред учредителите Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Проведе се заключителна конференция по проект „Децата на фокус в реформата на съдебната система“ по ОПДУ
БЪЛГАРИЯ И ЕС
Резултати от преговорите и постигнатото споразумение по Многогодишната финансова рамка за периода 2021-2027 г. и Инструмента за възстановяване „Следващо поколение ЕС“
АНАЛИЗИ, ПРОУЧВАНИЯ
Варна – град на знанието
Автор: Институт за пазарна икономика Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Международни изложения във Виетнам
СТИВ-Хошимин Още
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
Първи наръчник на Столичната община “Sofia: Quality of Life”