Назад

Икономическата свобода 2022 – България е по-скоро свободна


Автор: Зорница Славова, Институт за пазарна икономика

Новото, 28-мо, издание на Индекса на икономическа свобода 2022 на фондация „Херитидж“ подрежда 177 държави по степента на икономическата свобода, която са постигнали. Скалата на индекса е от 0 (най-ниска свобода) до 100 т. (най-висока свобода), а първото място е заето отново от Сингапур с 84,4 точки. Най-свободните държави се допълват от Швейцария, Ирландия, Нова Зеландия, Люксембург, Тайван и Естония – всички с по над 80 точки. На дъното на класацията са Северна Корея с едва 3,0 т. и Венецуела и Куба с по под 30 точки.

С резултат от 71,0 т. България заема 29 позиция в световната класация, след Барбадос и преди Мавриций. В европейския регион, включващ 45 държави, страната е на 20-то място.

Позицията на България е обусловена от резултатите на страната в четири категории, съставени от 12 изследвани индикатори. Данните за тях са за втората половина на 2020 г. и първата на 2021 година. 

  

  • Върховенство на закона – традиционно най-слабата категория за България. В доклада се посочва, че въпреки че правото на собственост е защитено от законодателството, непоследователната съдебна практика и намесата на прокуратурата отслабват прилагането му. Съдебната власт остава сред институциите с най-ниско доверие, а възприятията за корупция (особено по отношение на обществените поръчки и усвояването на европейски средства) и неправомерно политическо и бизнес влияние са широкоразпространени.
  • Размер на правителството – тук България отбелязва добри резултати в индикаторите, измерващи данъчната тежест и фискалната стабилност. Основен принос за високия резултат имат плоският данък и сравнително ниският дълг в страната.
  • Ефективност на регулациите – сравнително ниските резултати идват от непредвидимостта на регулациите, особено по отношение на започването на бизнес. Разходите за труд са сравнително ниски спрямо европейските стандарти, но производителността на труда изостава, а работната сила намалява.
  • Отворени пазари – резултатът на България в тази категория е пряко обвързан с членството на страната в ЕС и общата политика на съюза по отношение на външната търговия. Като цяло, чуждестранните и местните инвеститори се третират еднакво от закона.

Напредъкът на България в икономическата свобода през годините е бавен, въпреки че вече от две години страната се класира като „по-скоро свободна“ (от по-слабата категория на „умерено свободните“ държави) и категоризацията ѝ се запазва и в тазгодишното издание.

За последните пет години резултатът на страната се е повишил с 3,1 точки.

Авторите на изследването ясно доказват връзките между доброто представяне в индекса и редица икономически и социални индикатори. По-високата икономическа свобода е пряко свързана с доходите и благосъстоянието, човешкото развитие, демокрацията, иновациите, ограничаването на бедността, здравето на гражданите и чистата околна среда.