Брой 212 (1476), 06-11-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ГЛЕДНА ТОЧКА

По-високият просперитет се отлага

Автор: Институт за пазарна икономика

Постигане на високи доходи е най-прекият начин за повишаване на качеството на живот.

Това, обаче, често не е достатъчно.

Хората имат необходимост и от други неща, освен високи доходи, за да се чувстват щастливи, проспериращи и доволни от живота. За едни ценно е качеството на околната среда, а за други най-важно е да живеят в сигурност за живота и собствеността си и са склонни да жертват част от потенциалния си доход.

Общото за всички хора е желанието им да могат да бъдат такива, каквито са и да правят това, което считат, че е най-добре за постигане на личен просперитет. В този процес на търсене на възможности за добър живот, всички имаме взаимодействие с администрацията. Спазването на законите и нормите е неизбежно в общия случай и затова оценката дали те пречат, или съдействат за постигането на личен просперитет е важна.

Изследването на Световната банка „Правене на бизнес” има редица методологически недостатъци, но е факт, че показва поне посоката на промяна в шансовете на гражданите и предприемачите да работят и забогатяват.

Последният доклад, публикуван тази седмица поставя България на 50-то място от общо 190 страни и показва, че постигането на просперитет за работещите в България се отлага. Отново. Въпреки очаквания от правителството икономически растеж за тази и идна година, предприемачите все още ще бъдат с една „завързана” ръка от чиновниците в стремежа си за по-качествен живот. Те продължават да пропускат възможностите, на които се радват гражданите в поне една четвърт от страните по света.

За България изследването показва липса на промяна в четири индикатора, влошаване в два и съвсем леко подобрение в останалите четири. Ако се вгледаме обаче в положителните промени ще установим, че основната причина за подобрението е нарастването на дохода на глава от населението, което се използва в оценката, а не улесняване на процедури от страна на администрацията.

Няколко наблюдения за България се натрапват:

  • Има абсолютна неспособност на управляващите от последните 10 години да направят няколко учебникарски промени за по-добра бизнес среда;
  • Проследявайки през годините дискусиите за подобряване на условията за бизнес можем да твърдим, че политиците просто не разбират концепцията, че предприемачите дърпат напред обществото; юридическите аргументи против дадени промени, чиновническите саботажи и протакания са все още ефективни в ограничаването на потенциала ни за растеж;
  •  Дори и да има положителни промени в нормативната база, прилагането им е понякога проблематично и на практика не може да подобри средата.

 

Защо е важно да е лесно на предприемачите да работят?

  • Те създават работните места, а не чиновниците;
  • Те предоставят по-голямата част от това, от което имаме нужда всеки ден;
  • Колкото повече предприемачи, толкова повече избор за потребителите (конкуренция за клиентите по качество, цена, вид на стоки/услуги);
  • Те рискуват, инвестират, подобряват и изобретяват неща/услуги, които се търсят; за неуспехите им не плащат всички данъкоплатци, а само предприемачът/инвеститорът;
  • Колкото повече предприемачи има, толкова по-трудна (скъпа) е корупцията.

 

Има ли перспектива?

Настоящото правителство се е засилило да намалява административната тежест и май ще има най-после раздвижване след години на мерене, анализ и съвети. Вече има внесени законопроекти за премахване на безсмислени административни изисквания. Това е подходът за решаване на част от проблемите на бизнес средата у нас. Административно чиновниците веднага могат да намалят броя на процедурите, разходите за тях, както и времето, което е необходимо за съобразяване с нормативните изисквания. Това е лесната част, която е започната от настоящия екип.

Трудната задача е свързана с работата на съдебната система. Да се чувстваш защитен и да вярваш на съда, че бързо, ефективно и безпристрастно ще защити сключените договори при спор, е проблемът у нас. Много хора у нас не вярват на съда и съдейки по скандалите всеки ден, има защо. Перспективата за положителна промяна е неясна и далечна.

*Виж повече по темата и в изследването на ИПИ „Индекс на бюрокрацията“ - http://ime.bg/bg/bureaucracy/

***

Извадки от изследването Правене на бизнес 2018 

 

Промяна в оценката за България за близост до най-добре представилата се страна от всички 190 страни

 

Промяна от предходния доклад

Започване на бизнес

+0,02

Издаване на строително разрешително

+0,6

Осигуряване на достъп до електричество

-0,3

Регистриране на собственост

+0,07

Достъп на кредит

Няма

Защита на миноритарните акционери

Няма

Плащане на данъци

-0,03

Международна търговия

Няма

Защита на договорите

Няма

Решаване на несъстоятелност

+0,64

Източник: Правене на бизнес 2018, Световна банка

 

Процент на възстановяване в процедура по несъстоятелност, сравнение на България и Чехия

Източник: Правене на бизнес 2018, Световна банка

 Регистриране на ООД - общо дни, сравнение на България и Чехия

Източник: Правене на бизнес 2018, Световна банка

Свързване към електропреносната мрежа - общо дни, сравнение на България и Чехия

 

Източник: Правене на бизнес 2018, Световна банка

НОВИНИ ОТ БТПП
Председателят на БТПП проведе среща в Прага с председателя на Търговска палата на Чешката република
Обсъдиха състоянието и перспективите на двустранните търговско-икономически отношения Още
БТПП участва в конференция за клас „прослужено време“
Работодателските организации останаха категорични относно необходимостта от премахването на клас „прослужено време“ Още
Официално в България стартира Системата за верификация на лекарства
Ползата от въвеждането на системата покрива всички аспекти по веригата на доставки на лекарства Още
Покана за безплатен семинар "По пътя към Индустрия 4.0", насочен към хранително-вкусовата промишленост
9 ноември 2017 г. от 13.30 часа в Интер Експо Център Още
Проведе се среща в Брюксел на комуникационните шампиони на Enterprise Europe Network
Кампанията “ЕС отворен за бизнес“ запознава предприемачите с възможностите, предоставяни от Единния пазар Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Повече от 40 процедури с европейско финансиране за над 1,3 млрд. лева ще бъдат обявени през 2018 г.
Приети са индикативните годишни работни планове на програмите за 2018 г. Още
ГЛЕДНА ТОЧКА
По-високият просперитет се отлага
Автор: Институт за пазарна икономика Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
СЕМИНАР: Осигурителни права при командироване на служители в други държави-членки на Европейския съюз
7 ноември 2017, 14:00 часа в БТПП Още
Интернет семинар „Invest Tokyo“
7 ноември, 11 часа българско време Още