Брой 20 (1284), 30-01-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ТРУД И ЗАЕТОСТ

Безработицата по общини


Автор: Явор Алексиев, Институт за пазарна икономика

Възстановяването на пазара на труда в страната продължи и през 2016 г., макар и с по-бавни темпове спрямо 2015 г. Подобрението на ситуацията вече е ясно видима не само на областно, но и на общинско ниво, особено що се касае до увеличаването на броя на общините с относително нисък коефициент на безработица. Според данни на Агенция по заетостта (АЗ), които Институтът за пазарна икономика поиска и получи, вече има 16 общини, в които безработицата е под 5% и 75 общини, в които тя е под 10%. През 2013 г., в разгара на кризата на пазара на труда, броят на тези общини е бил съответно 3 и 41.

Данните на Агенцията по заетостта показват неравномерност на възстановяването на трудовия пазар в страната. Паралелно с общата благоприятна тенденция се забелязва и устойчиво висока безработица в много територии. И през 2016 г. в страната има 10 общини, в които безработицата е над 50%, както и 56 общини, в които тя е между 25 и 50%. Макар и в двете групи да се наблюдава спад спрямо 2013 г., безработицата в много от тях е аналогична с нивата от 2011 г., което показва, че чувствително подобрение на икономическата ситуация в големи части от страната на практика няма.

На регионално ниво прави впечатление по-бързото възстановяване в южната част на страната, като компактни групи от общини с ниска безработица се наблюдават около столицата, Пловдив, Стара Загора и Бургас. В Северна България като такива по-широки региони можем да обособим регионите на Севлиево-Габрово-Велико Търново и Варна-Добрич.

Освен в областните центрове (с изключение на Видин),  коефициент на безработица под 10% в Северозападна България се наблюдава единствено в общините Троян и Априлци. Въпреки наличието на редица области с ниска безработица в североизточната част на страната, и там срещаме групи от съседни общини с много високо ниво на безработица.

Данните на АЗ показват, че в страната има много на брой общини, които все още биват заобикаляни от цялостното подобрение на икономическата конюнктура в страната, поне що се касае до осезаем положителен ефект върху пазара на труда. Сред причините за това са слабата бизнес активност в тези и близки до тях общини, както и сравнително ниската трудова мобилност на населението в тези райони, включително  и заради проблеми с квалификацията и образованието на работоспособното население. 

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Посолството на Украйна и БТПП ще положат съвместни усилия за активизиране на Българо-украинската индустриална камара
Предвижда се провеждане на двустранни бизнес форуми в София и някои от черноморските ни градове Още
БТПП участва в проучване на Комисията по индустриални промени
Относно автомобилната промишленост и нейната верига за създаване на стойност Още
Стартъпи от България ще „премерят идеи” в състезанието Get in The Ring
В състезанието могат да участват стартиращите компании от различни индустрии Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Българската асоциация на жените-предприемачи е партньор по проект S.E.E.W.B.A.N.
Първа работна среща в Атина на партньорите по проекта Още
БИЗНЕС СРЕДА
НСИ: Бизнес климатът се подобрява през януари
Оптимистични очаквания на предприемачите в промишлеността за следващите шест месеца Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Безработицата по общини
Автор: Явор Алексиев, Институт за пазарна икономика Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия наложи антидъмпингови мита върху стоманени продукти от Китай и Тайван
Съединителни елементи за челно заваряване от неръждаема стомана за тръбопроводи Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Годишните награди VIP BUSINESS AWARDS 2017
9 март 2017 г. в столичния хотел Премиер Бест Уестърн Още