Брой 20 (1284), 30-01-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

БИЗНЕС СРЕДА

НСИ: Бизнес климатът се подобрява през януари


През януари 2017 г. общият показател на бизнес климата се покачва с 0.8 пункта в сравнение с декември 2016 г., което се дължи на подобрения бизнес климат в промишлеността и сектора на услугите.

Промишленост
Съставният показател "бизнес климат в промишлеността" нараства с 0.9 пункта в сравнение с декември 2016 година, което се дължи на оптимистичните очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. През януари средното натоварване на мощностите в промишлеността остава на нивото от октомври 2016 г. (74.6%). С оглед на очакваното търсене през следващите месеци обаче от НСИ предвиждат недостиг от мощности.
Несигурната икономическа среда остава основният фактор, ограничаващ развитието на бизнеса. По отношение на продажните цени очакванията на мениджърите са за запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

Строителство
През януари съставният показател "бизнес климат в строителството" се понижава с 1.2 пункта, което се дължи на изместване на оценките на строителните предприемачи за настоящото бизнес състояние на предприятията от "добро" към "задоволително". По тяхно мнение осигуреността на производството с поръчки намалява спрямо октомври 2016 г. и се оценява на 5.3 месеца. Същевременно обаче очакванията им както за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца, така и за строителната активност през следващите три месеца са по-благоприятни.
Основните пречки пред работата на предприятията продължават да са несигурната икономическа среда и конкуренцията в бранша. Засилва се и отрицателното влияние на фактора "неблагоприятни климатични условия", посочват от НСИ. Мениджърите очакват продажните цени в строителството да останат промяна през следващите три месеца.

Търговия на дребно
Съставният показател "бизнес климат в търговията на дребно" запазва нивото си от предходния месец, което се дължи на влошените очаквания на търговците на дребно за обема на продажбите и поръчките през следващите три месеца. Несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостатъчното търсене остават основните пречки за развитието на бизнеса. Очакванията на търговците са продажните цени да останат без промяна през следващите три месеца.

Услуги
През януари съставният показател "бизнес климат в сектора на услугите" се увеличава с 3.5 пункта, което се дължи на подобрените оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията. По отношение на настоящото и очакваното търсене на услуги мненията им са също оптимистични.
През последния нараства неблагоприятното въздействие на фактора "конкуренция в бранша", който измества на второ място затрудненията, свързани с несигурната икономическа среда, отбелязват от НСИ. Мениджърите очакват запазване на равнището на продажните през следващите три месеца.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Посолството на Украйна и БТПП ще положат съвместни усилия за активизиране на Българо-украинската индустриална камара
Предвижда се провеждане на двустранни бизнес форуми в София и някои от черноморските ни градове Още
БТПП участва в проучване на Комисията по индустриални промени
Относно автомобилната промишленост и нейната верига за създаване на стойност Още
Стартъпи от България ще „премерят идеи” в състезанието Get in The Ring
В състезанието могат да участват стартиращите компании от различни индустрии Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Българската асоциация на жените-предприемачи е партньор по проект S.E.E.W.B.A.N.
Първа работна среща в Атина на партньорите по проекта Още
БИЗНЕС СРЕДА
НСИ: Бизнес климатът се подобрява през януари
Оптимистични очаквания на предприемачите в промишлеността за следващите шест месеца Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Безработицата по общини
Автор: Явор Алексиев, Институт за пазарна икономика Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия наложи антидъмпингови мита върху стоманени продукти от Китай и Тайван
Съединителни елементи за челно заваряване от неръждаема стомана за тръбопроводи Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Годишните награди VIP BUSINESS AWARDS 2017
9 март 2017 г. в столичния хотел Премиер Бест Уестърн Още