Брой 22 (1034), 02-02-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Нови възможности за сътрудничество с ирански партньори


На 16 януари 2016 г. бе обявено изпълнението на Съвместния всеобхватен план  за действие (СВПД) по иранската ядрена програма между ЕС/ЕЗ+3 (Великобритания, Германия, Франция, САЩ, Русия и Китай) и Иран, в това число отменянето на ограничителните мерки на ООН, ЕС,САЩ и др. срещу Иран, свързани с иранската ядрена програма.

Предвид новите условия и възможностите за установяване и развитие на контакти на български заинтересовани компании, в това число такива опериращи в областта на финансите, банковото и застрахователното дело, с ирански партньори е разпространена специална информационна бележка на ЕС относно измененията на правните актове, урегулиращи санкционния режим на ЕС спрямо Иран, и съответно – обхвата на отменените санкции, както и други въпроси, свързани с постигнатите договорености между Иран и международната общност, съгласно СВПД. Документът е съставен с цел информационно подпомагане на бизнес средите в страните-членки на ЕС, желаещи да развиват сътрудничество с Иран.

Приложение: Информационна бележка на ЕС

НОВИНИ ОТ БТПП
Посещението на делегацията ни в Бразилия продължава със срещи с компании и бизнес организации
Предстоят двустранни форуми в двата бразилски мегаполиса – столицата Бразилия и икономическия и финансов център на страната Сао Пауло Още
Експресно проучване на БТПП по законопроект, предвиждащ възможност работодателите да поемат осигуровките на служителите
Нагласа към намиране на ефективни форми за привличане на квалифицирани работници и служители Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Добри практики по Обучение за Развитие в малките общини на Северозападна България
Насочени към насърчаване на промени, в рамките на проект Rural DEAR Agenda Още
ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ
ЕИФ и Райфайзенбанк подписаха споразумение за 35 млн. евро за финансиране на българския бизнес в рамките на Инвестиционния план за Европа
Възможност за допълнително финансиране на иновативните компании при по-благоприятни условия Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Постановление за допълнение на Наредба за изискванията за етикетиране и предоставяне на стандартна информация за продукти, свързани с енергопотреблението…
Промените в наредбата се налагат във връзка с новоприето европейско законодателство Още
МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Нови възможности за сътрудничество с ирански партньори
В контекста на измененията на правните актове, урегулиращи санкционния режим на ЕС спрямо Иран Още