Брой 22 (1034), 02-02-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ

Добри практики по Обучение за Развитие в малките общини на Северозападна България


Акция „розова фланелка” срещу агресията в училище

Търговско-промишлена палата – Враца организира създаването на 3 работни групи в секторите „местни власти”, „НПО и организации на гражданското общество” и „образование и обучение”, в рамките на проекта Rural DEAR Agenda – EYD 20151, финансиран по програма EuropeAid. Работните групи са съставени от експерти и активни лица, имащи отношение към Обучение за Развитие от общините Белоградчик, Чупрене, Димово, Мизия, Бяла Слатина, Белене, Троян и Берковица.

Процесът на тяхното създаване започна с идентифициране на участващите общини. По време на този много ранен етап от изпълнението на проекта бяха осигурени  потенциалните заинтересовани общини, структурирано резюме на проекта, с ясно описание на целите, дейностите, целевите групи и, разбира се, описание на партньорите и очакваните резултати. От една страна, по време на въвеждащите семинари през лятото на 2015 г. бяха представени практически примери на успешни дейности по обучение за развитие, а от друга – активизираха се участниците по места. След преките срещи с хората от малките населени места и въвеждане в тематиката, бе направено проучване на общественото мнение по въпроси като отношението към света, глобализацията и причините за бедността, както и за изпълнени свързани дейности от обучители, учители, НПО и други организации на гражданското общество.

Общата цел на проекта е хората в малките населени места да осъзнаят, че не са само граждани на Европа, но и на света, че събитията дори в отдалечени краища на планетата имат отражение върху нашия живот. В наши дни не е достатъчно децата ни да четат, да пишат и да смятат - те трябва да имат също социални и граждански компетенции. Защото явления като корупция и търговия с влияние касаят живота на всички и не помагат за изкореняване на бедността.

Въпреки че темата Обучение за Развитие не е достатъчно позната у нас, активистите от  8-те участващи общини в края на първата сесия за представяне на добри практики успяха да опишат 10 напълно релевантни практики, които вече са осъществени от малки общини, в селските райони на Северозападна България. Тези добри практики  са: Създаване на консултативни съвети към кмета на Община Троян; Постоянна инициатива „Аз участвам – дарявам - променям“ на Фондация „1-ви юни“ в общините Бяла Слатина и Оряхово; Обществено обсъждане на политиките – общинско проучване и кръгла маса „За бъдещето на Мизия“ и дни „Интелигентна енергия“ в община Мизия; Малки граждански проекти за уютна среда на територията на община Бяла Слатина; Създаване на квартални съвети за сигнали, предложения, контрол по изпълнението на мерки за подобряване на жизнената среда и планиране на дългосрочни програми в община Троян; Образование и междукултурно общуване без граници, Ден на розовата фланелка – ден за борба с тормоза в училище и Спортът е здраве в община Белоградчик и Младежки духов оркестър в община Берковица.

Посочените добри практики се отнасят към различни теми, свързани с обучение за развитие, като Глобално гражданство, Съвместно развитие, Околна среда и развитие, Бедност, разпределение на богатство и власт, Решаване на спорове, Възпитание в ценности: солидарност, правосъдие, мир. Още повече, всички са насочени не само към насърчаване на промени, но могат да бъдат повторени в различен контекст с определена сигурност за получаване на добри резултати.

Повече за дейностите и партньорите може да намерите на сайта на проекта: www.ruraldearagenda.eu, който е достъпен и на български език.

-------------------
„План за обучение за развитие на селските райони и повишаване на обществената осведоменост“ 

НОВИНИ ОТ БТПП
Посещението на делегацията ни в Бразилия продължава със срещи с компании и бизнес организации
Предстоят двустранни форуми в двата бразилски мегаполиса – столицата Бразилия и икономическия и финансов център на страната Сао Пауло Още
Експресно проучване на БТПП по законопроект, предвиждащ възможност работодателите да поемат осигуровките на служителите
Нагласа към намиране на ефективни форми за привличане на квалифицирани работници и служители Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Добри практики по Обучение за Развитие в малките общини на Северозападна България
Насочени към насърчаване на промени, в рамките на проект Rural DEAR Agenda Още
ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ
ЕИФ и Райфайзенбанк подписаха споразумение за 35 млн. евро за финансиране на българския бизнес в рамките на Инвестиционния план за Европа
Възможност за допълнително финансиране на иновативните компании при по-благоприятни условия Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Постановление за допълнение на Наредба за изискванията за етикетиране и предоставяне на стандартна информация за продукти, свързани с енергопотреблението…
Промените в наредбата се налагат във връзка с новоприето европейско законодателство Още
МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Нови възможности за сътрудничество с ирански партньори
В контекста на измененията на правните актове, урегулиращи санкционния режим на ЕС спрямо Иран Още