Брой 152 (1416), 10-08-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ

„ISO 9001:2015 за малки и средни организации. Как да постъпим” – новото издание на БИС


Българският институт за стандартизация предлага на диск новото издание на български език на наръчника, разработен от ISO и насочен към малките и средните организации.

Това е актуализирано издание, в което са отразени измененията от стандарта, публикуван през 2015 г., и съдържа съвети от ISO/ТС 176.

Наръчникът включва текстове от БДС EN ISO 9001:2015 и СД ISO/TS 9002:2016. Написан на достъпен език и с многобройни конкретни примери за широк обхват от сектори, той има за цел да помогне на представителите на дребния бизнес да разберат и прилагат успешно стандарта ISO 9001. Освен това се дават указания, насочени към малките организации, за разработване и внедряване на система за управление на качеството, основана на ISO 9001:2015 Системи за управление на качеството. Изисквания.

Чрез това издание БИС се надява да привлече вниманието на малките и средните предприятия, като им даде възможност да извлекат максимална полза от ISO 9001, международния стандарт, който се превърна в основен инструмент на световната икономика.

За допълнителна информация  ТУК

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Предстои обявяването на икономическата класация „ТОП 100”
На пресконференция в БТПП, 28 август 2017 г. Още
Нови членове на Палатата
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Управляващият орган на ОП РЧР обявява за кандидатстване процедура за подбор на проекти „Развитие на социалното предприемачество”
Крайният срок за представяне на проектното предложение е 9.10.2017 г. Още
На вниманието на потенциалните кандидати по процедури на ОП РЧР
ОП РЧР не използва посредничеството на консултанти по процедурите си Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
МРРБ предлага нормативни промени, с които да улесни предоставянето на кадастрални услуги
Службите по геодезия, картография и кадастър да не изискват от заявители предоставяне на документи, за които има създадени държавни регистри Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
„ISO 9001:2015 за малки и средни организации. Как да постъпим” – новото издание на БИС
Включва текстове от БДС EN ISO 9001:2015 и СД ISO/TS 9002:2016; конкретни примери за широк обхват от сектори Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Търговска мисия в Турция, септември 2017 г.
Разходите по настаняването на одобрените за участие български фирми се поемат от Министерството на икономиката на Турция Още
Изложение за интериорен дизайн в Ливан
За фирми от текстилната и мебелната промишленост, за ПВЦ-дограма, соларни системи, декорации Още