Брой 152 (1416), 10-08-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

На вниманието на потенциалните кандидати по процедури на ОП РЧР


Предвид постъпилите множество въпроси по отношение на информация, изпращана от консултантски организации на електронните пощи на потребители в мрежата, УО на ОП РЧР  информира, че единствената достоверна информация по отношение на отворените за кандидатстване процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, e налична на интернет сайта на Управляващия орган на адрес: http://esf.bg/, в секция „Процедури“, рубрика „Отворени за кандидатстване процедури“.

УО на ОП РЧР  напомня  на всички заитересовани лица, че ОПРЧР не използва посредничеството на консултанти по процедурите си

При съмнения за злоупотреби по процедури и друг вид нередности по Програмата можете да сигнализирате на телефон 02/8119600, е-mail: efipp@mlsp.government.bg или на http://esf.bg/svarzhete-se-s-nas-pri-nerednosti/. Разкриването на самоличността на подателя на сигнала няма да повлияе върху извършването на проверката по случая, но възможността за обратна връзка ще позволи по-прецизно изясняване на обстоятелствата.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Предстои обявяването на икономическата класация „ТОП 100”
На пресконференция в БТПП, 28 август 2017 г. Още
Нови членове на Палатата
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Управляващият орган на ОП РЧР обявява за кандидатстване процедура за подбор на проекти „Развитие на социалното предприемачество”
Крайният срок за представяне на проектното предложение е 9.10.2017 г. Още
На вниманието на потенциалните кандидати по процедури на ОП РЧР
ОП РЧР не използва посредничеството на консултанти по процедурите си Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
МРРБ предлага нормативни промени, с които да улесни предоставянето на кадастрални услуги
Службите по геодезия, картография и кадастър да не изискват от заявители предоставяне на документи, за които има създадени държавни регистри Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
„ISO 9001:2015 за малки и средни организации. Как да постъпим” – новото издание на БИС
Включва текстове от БДС EN ISO 9001:2015 и СД ISO/TS 9002:2016; конкретни примери за широк обхват от сектори Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Търговска мисия в Турция, септември 2017 г.
Разходите по настаняването на одобрените за участие български фирми се поемат от Министерството на икономиката на Турция Още
Изложение за интериорен дизайн в Ливан
За фирми от текстилната и мебелната промишленост, за ПВЦ-дограма, соларни системи, декорации Още