Брой 79 (2334), 23-04-2021
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ

Да получим най-доброто от ISO 9001


Подобрени качество, резултатност, ефективност и бизнес взаимоотношения са само част от предимствата от внедряването на система за управление на качеството (СУК) съгласно ISO 9001. Стандартите, фокусирани върху конкретни изисквания, които помагат да се оптимизира използването на СУК, са актуализирани, за да бъдат приведени в съответствие с последното издание на стандарта на ISO за управление на качеството.

ISO 10014 Управление на качеството. Управление на организацията насочено към резултати по качеството. Указание за постигане на финансови и икономически ползи е насочен към висшето ръководство. Стандартът възприема структуриран подход за постигане на финансов успех, като използва системата за управление на качеството и принципите, описани в серията стандарти ISO 9000 за системи за управление. Прилагането на стандарта дава възможност за наблюдаване и управляване на тенденциите в ключови показатели за изпълнение, за да се предприемат действия, които ще съдействат за подобряване на резултатността. Дадени са и указания за активно предвиждане и управление на риска, оптимизиране на стойността и са дадени примери за структуриран подход за подобряване на бизнес резултатността.

Също наскоро актуализиран, ISO 10013 Системи за управление на качеството. Указания за разработване на документирана информация дава указания за разработване и поддържане на документирана информация, подпомагаща една ефективна система за управление на качеството. Той отчита конкретните потребности на организацията, включително правната и регулаторна рамка, потребностите и очакванията на заинтересованите страни, рисковете и възможностите, както и стратегическото ръководене на организацията при планиране на това каква документирана информация да се поддържа и съхранява. Подобреното издание отчита измененията в документацията, направени след предходното издание, като например подобрения на мерките за сигурност и появата на автоматизация за контрол на потока от процеси.

И двата стандарта са разработени и актуализирани от подкомитета на ISO SC 3 Поддържащи технологии на техническия комитет ISO/TC 176 Управление на качеството и осигуряване на качеството. Секретариатът на ISO/TC 176/SC 3 се поддържа от NEN, член на ISO за Нидерландия.

Стандартите могат да бъдат закупени от БИС. ISO 10013 е въведен като български стандарт на английски език и предстои въвеждането като БДС на ISO 10014. И двата стандарта ще бъдат въведени и с превод на български език.

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Покана за онлайн среща „Актуални възможности за бизнес с Полша“
28 април от 9 часа Още
Редовно заседание на националните организации GS1 в Европа
Резултатите и напредъкът по глобални инициативи - във фокуса на заседанието Още
Среща с ръководството на Българо-сирийската търговско-промишлена палата
Представяне на икономическото развитие на Сирия и възможностите за сътрудничество между предприемачи от двете страни Още
Сигурност и прозрачност по веригата на доставки, повишена безопасност за пациента
Глобални стандарти и глобални регулации Още
БГ Баркод: специално висококачествено кафе
„Некст СК“ ЕООД с най-много въведени продукти в електронния каталог БГ Баркод за седмицата 12-16 април Още
Покана за безплатни бизнес срещи в рамките на @Smart Manufacturing Matchmaking 2021
С компании, изследователски центрове, работещи в сферата на умното производство и индустрия 4.0 Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Отбелязване на Световния ден за безопасност и здраве при работа
Покана от Българската асоциация „Труд Здраве Безопасност“ Още
ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ
Малки общини край големи икономически центрове отбелязват ръст на населението
Автор: Адриан Николов, Институт за пазарна икономика Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Да получим най-доброто от ISO 9001
Наскоро са актуализирани стандарти от серията ISO 10000 Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Информационно събитие за трудовите права в Австрия ще се проведе на 28 април