Брой 82 (1840), 30-04-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА

Безопасно и здравословно работно място със стандартите на ISO


Какво ни очаква в бъдещето? Тази година Световният ден за безопасност и здраве при работа, който се отбеляза на 28 април, акцентира върху бъдещето на работното място и напомни за важността на стандартите на ISO в борбата с професионалните инциденти, заболяванията и нещастните случаи по целия свят.

Здравето и безопасността при работа не е нещо, за което мислим ежедневно. Въпреки това има милиони работници по целия свят, чиито професии ги поставят в изключително рискова среда, и за които осигуряването на безопасност на работното място представлява границата между живота и смъртта.

Организиран от Международната организация по труда, Световният ден за безопасност и здраве при работа се стреми към повишаване разбирането на значимостта на здравословните и безопасни условия на труд и към изграждане на култура на превенция на работното място.

Темата тази година отправя поглед към бъдещето за продължаване на усилията чрез основни промени, например в технологиите, демографските характеристики, устойчивото развитие и промените в организацията на работа.

За да помогне на организациите да намалят инцидентите, нараняванията и заболяванията на работното място, ISO разработи първия в света международен стандарт за здраве и безопасност при работа (ЗБР). ISO 45001 (въведен като БДС ISO 45001:2018) Системи за управление на здравето и безопасността при работа. Изисквания с указания за прилагане предоставя рамка за повишаване на безопасността, намаляване на рисковете и подобряване здравето и комфорта на работното място, като дава на организациите възможност да подобряват активно резултатите от прилагането на своите системи за ЗБР.

Стандартът е приложим от всякакви организации, независимо от тяхната големина, сектор или естество на дейност, и е разработен така, че да бъде интегриран в съществуващите процеси за управление на организацията. Той следва същата структура от високо ниво като останалите стандарти на ISO за системи за управление, например ISO 9001 (управление на качеството) и ISO 14001 (управление по отношение на околната среда).

ISO 45001 е най-популярният международен стандарт за здраве и безопасност при работа. В бъдеще обхватът на здравето и безопасността при работа ще бъде разширен и ще включи психологическото здраве в нов стандарт, който е в процес на разработване. Очаква се през 2021 г. да бъде публикуван ISO 45003 Управление на здравето и безопасността при работа. Психологическо здраве и безопасност на работното място. Насоки.

ISO прилага многостранен подход към работното място, който обхваща много технически комитети и подкомитети. Съществуват и други стандарти на ISO, чието прилагане може да повиши безопасността и да подобри здравето на работното място. Тези стандарти обхващат различни тематики като защитно облекло и предпазни средства, противопожарно оборудване, заваряване, трактори и машини за селското и горско стопанство, изисквания за компетентност на проверяващите товароподемна техника, управление на риска на работни места с ниски температури, безопасно рециклиране на плавателни средства и производство и работи с наноматериали.

Източник: Български институт за стандартизация

НОВИНИ ОТ БТПП
Камарата на строителите и БТПП обсъдиха актуални въпроси от сектор строителство
Въвеждането на съвременни норми в обучението и сертифицирането на професията – във фокуса на разговора Още
Среща с посланика на Ливан
Предстои изложение на ливански продукти в София през месец юни Още
БТПП участва в дебат в Eвропалати, посветен на новата стратегия на ЕС за Латинска Америка
Двата региона имат огромен потенциал за развитие Още
Лекция на тема „Договор за партньорство между ЕС и Япония“
10 май от 18 часа в БТПП Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Инвестиционен форум в Пловдив „Иновативни проекти за фирми от Южен Централен регион, които да кандидатстват за ресурс по "Плана ЮНКЕР““
ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР
Срок за вписване на обстоятелства по Закона за мерките срещу изпирането на пари
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на закон за изменение и допълнение на Закона за стоковите борси и тържищата (ЗСБТ)
Създават се условия за осъществяване на реална срочна борсова търговия Още
БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА
Безопасно и здравословно работно място със стандартите на ISO
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Актуални доклади за напредък в борбата с дезинформацията
Facebook, Google и Twitter подписаха Кодекса за поведение във връзка с дезинформацията Още