Брой 228 (2234), 26-11-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Генерален съвет на Международната организация на работодателите – въпроси, свързани с Международната организация по стандартизация


Относно предложението на Френската организация по стандартизация AFNOR за актуализиране на ISO 26000 и за създаване на Технически комитет ISO (TC) по социална отговорност

През 2020 г. френската организация по стандартизация AFNOR представи  следните предложение в Международната организация по стандартизация (ISO):

• актуализиране на ISO 26000 (стандартът ISO за отговорно бизнес поведение)

• разработване на насоки или стандарти в подкрепа на интеграцията на социалната отговорност във всички видове организации

• разработване на насоки или стандарти по специфични въпроси на социалната отговорност.

Международната организация на работодателите (МОР) се ангажира активно по този въпрос и:

•   Насърчи МОТ да се обяви срещу предложението на AFNOR. Това беше направено от Генералния директор на МОТ Гай Райдър с писмо до Международната организация по стандартизация.

• Изготви съвместно изявление с Международна конфедерация на профсъюзите (МКП)  срещу предложението на AFNOR.

•     Предупреди неправителствени организации за предложението на AFNOR и насърчаване за приемане на публична позиция срещу предложението.

•  Препоръча осъществяването на връзка с националните органи по стандартизация и  застъпване на тезата, че ISO 26000 не трябва да се преразглежда, както и че не трябва да се създава Технически комитет по социална отговорност.

Гласуването по това предложение приключи на 15 юли и резултатите показаха, че предложението на AFNOR беше одобрено, въпреки факта, че бизнесът, синдикатите, неправителствените организации, мозъчните тръстове и МОТ публично призоваха за отхвърлянето му.

Въпреки това, Техническият управителен съвет на ISO, органът за вземане на решения на ISO, в своя сесия на 29 септември до 2 октомври прегледа резултатите от гласуването и коментарите (включително опасенията от членове и международни организации) и реши да отложи окончателното решение до срещата на Управителния съвет през юни 2021 г. Съветът създаде работна група, която да разгледа тези опасения и да разработи препоръки, които  може да бъдат прегледани отново през 2021 г.

Беше организирана и среща на  Генералният секретар на МОР с Генералния директор на ISO  на 6 октомври т.г., с оглед намирането на начини да се отговори на опасенията, изразени от бизнес общността, особено по отношение на създаването на Техническата Комисия по социална отговорност. След разговора беше договорено разговорите да продължат през следващите седмици със секретариата на ISO.

Следващата стъпка ще бъде систематичен преглед на ISO 26000 от 15 октомври 2020 г. до 15 март 2021 г., за да се определи дали е необходима актуализация. МОР ще разработи позиция относно системния преглед на ISO 26000 и ще продължи да организира срещи на работната група по политика, за да обсъди следващите стъпки.

Актуализации на ISO TC 260

Поради пандемията COVID-19, Международната организация по стандартизация  въвежда редица мерки за адаптиране към предизвикателната работна среда, включително замразяване на времето за разработване на техническите стандарти, намаляване на периода за предизвестие за свикване на заседания и коригиране на времената за гласуване на комисии. Освен това комисиите могат да кандидатстват за шест месеца „състояние на задържане“ за проекти, които изискват повече време поради въздействието на COVID-19.

МОР следи отблизо Техническия комитет (TC 260) по управление на човешките ресурси. Основните цели и приоритети на TC 260 са „улесняване на международния бизнес чрез предоставяне на насоки за стандарти за професионална практика и подобряване на вътрешните процеси. По този начин практиките на човешките ресурси трябва да станат сравними и последователни, за да се даде възможност за прозрачeн сравнителен анализ и това да допринесе за професионализация на управлението на човешките ресурси.

TC 260 се състои от 13 работни групи. МОР следи отблизо три от тях: Работна група 2 (Показатели), Работна група (Разнообразие и приобщаване) и Работна група 9 (Ангажиране на служителите).

Напомняме, че БТПП подготви и изпрати становище до Българския институт за стандартизация в подкрепа на позицията на Международната организация на работодателите, което беше уважено и България не подкрепи предложението за създаване на Технически комитет ISO (TC) по социална отговорност за разработване на ISO стандарти и за актуализиране на ISO 26000.

 

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП: Ефектът от частичния локдаун ще бъде изключително отрицателен
Цветан Симеонов, председател на БТПП, в предаването "Светът е бизнес" Още
БТПП участва в онлайн бизнес форум, посветен на бизнес климата и възможностите за инвестиции в България и Турция
БИЗНЕС И КОРОНАВИРУС
Правителството определи реда за получаване на компенсации от работещи във временно затворени заради пандемията икономически дейности
Финансовите средства, необходими за изплащане на компенсациите, ще бъдат осигурени от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ Още
Допустимо ли е тестването на служители за COVID-19 от работодателя?
Източник: TiTA.bg Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия прие Фармацевтична стратегия за Европа
Европа да покрие своите фармацевтични нужди, включително по време на кризи, чрез солидни вериги на доставка Още
ТРУД И РАБОТНА ЗАПЛАТА
Минимална работна заплата става 650 лева от 1 януари 2021 г.
Минималната работна часова заплата ще бъде 3,92 лв. Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Одобрена е Спогодбата с Кралство Нидерландия за избягване на двойното данъчно облагане
Задълбочаване на двустранното икономическо и инвестиционно сътрудничество между двете държави Още
МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ
Генерален съвет на Международната организация на работодателите – въпроси, свързани с Международната организация по стандартизация
Относно предложението на Френската организация по стандартизация за актуализиране на ISO 26000 - за отговорно бизнес поведение Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Интерактивен бизнес форум: Виетнам – ЕС, Логистика 2020
8 и 9 декември 2020 г., от 10:00 ч. /EET/ Още