Брой 187 (1199), 29-09-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП
Конференция “Бизнес и образование: да успеем заедно“ – търсене на ефективни решения за взаимодействие и партньорство
Представяне на добри практики и примери за алтернативни форми на обучение Още
БТПП се включи в заседание на Програмния съвет за рисково финансиране на малки и средни предприятия в Брюксел
Обсъждане на доклад за оценка на инвестиционния потенциал на МСП Още
В БТПП представиха иновативни управленски практики
С конкретни практически модели за организиране на работата Още

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Българските университети в XXI век. Постиженията на НБУ и Американския университет в България в трансформацията на обществото

БИЗНЕС СРЕДА
НСИ: През септември бизнес климатът в промишлеността, строителството и търговията на дребно се подобрява
В услугите - засилване на неблагоприятното въздействие на фактора "несигурна икономическа среда” Още

ТРУД И ЗАЕТОСТ
Нова услуга на Агенцията по заетостта
В подкрепа на работодателите при търсенето на кадри Още

МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Перспективи за засилване на сътрудничеството между България и Азербайджан бяха обсъдени на Четвъртото заседание на Българо-азербайджанската междуправителствена комисия