Брой 237 (1995), 10-12-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП
Между 23 и 25 млрд. лева годишно е оборотът на сивата икономика у нас
Форум по проект „Активно гражданско участие за превенция и ограничаване на недекларираната заетост в България“ Още
Съветът по инвестиции при БТПП проведе годишно общо събрание
Обсъждане на приоритетите в дейността за 2020 година Още

НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Търговско-промишлена палата - Враца връчи приза „Мито Орозов“ за новаторство, индустриален подем и социална отговорност

ИНТЕРВЮ
Бързооборотният сектор губи милиони от ниска ефективност
Бъдещето на търговията с бързооборотни стоки налага автоматизация и използване на стандарти Още

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за допълнение на Закона за нотариусите и нотариалната дейност
Създаване на информационна система „Регистър на пълномощните“ Още

СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Нов наръчник на ISO „ISO/IEC 20000 Управление на ИТ услуги. Практическо ръководство“
Как да извлечем най-доброто от прилагането на стандарта Още

ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Търговски мисии в Турция, януари 2020
Разходите по настаняването на одобрените за участие български фирми се поемат от Министерството на икономиката на Турция Още