Брой 148 (2154), 04-08-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП
Идеи за бъдещо сътрудничество
Проект ERIAS – примери за положителна интеграция на пазара на труда
Излезе втори брой на информационния бюлетин по проект QUALIFY

ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Облекчаване на режима за износ от Индия на медицински предпазни средства срещу Ковид-19

ГЛОБАЛНА ТЪРГОВИЯ
Споразумението за търговия между ЕС и Виетнам влиза в сила