Брой 148 (2154), 04-08-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Идеи за бъдещо сътрудничество


В БТПП се проведе среща между Любка Качакова, търговско аташе на Република България в Лос Анджелис, и председателя на Палатата Цветан Симеонов.

В рамките на разговора Симеонов представи дейността на БТПП с акцент върху услугите, свързани с Търговския регистър и международния отдел, както и новото, 11-то по ред издание на „България в цифри“, отразяващо мястото на страната ни в международните класации. Предстоящото издание „ТОП 100 фирми, водещи в икономиката на България“ също бе обсъдено.

Любка Качакова, в качеството си на търговски съветник в Генералното консулство в Ел Ей, на свой ред запозна Цветан Симеонов с дейностите и услугите, които се осъществяват зад граница за подпомагане на българската диаспора. Бяха представени нови възможности за намиране на конкретни партньори на американски фирми в България, с цел увеличаване експорта на конкурентни български стоки.

По време на срещата се отчетоха затрудненията за бизнеса, породени от разпространението на COVID-19 в световен мащаб и отражението върху икономиките на държавите. БТПП пое ангажимент за съдействие при разширяването на услугите за сътрудничество със САЩ и гарантира, че Палатата ще продължи да работи за свободна международна търговия. Председателят на Палатата също така информира г-жа Качакова, че тази година БТПП отбелязва 125 години от своето създаване и детайлно представи основните мероприятия и дейности, свързани с тази годишнина.

Симеонов разказа с удовлетворение за изминатия път от изпълнението на една идея - възстановяването на къщата на Иван Грозев, първият председател на Софийската търговско-индустриална камара, до превръщането й в музей и реализирането на документален филм за Грозев -  „Патриарха на градежа“. Българската търговско-промишлена палата е убедена, че популяризирането на живота и дейността на Иван Грозев – сподвижник на Апостола, индустриалец и кмет на София след Освобождението, е отговорност и задължение пред историята на палатското движение.

Част от отбелязването на годишнината е изработването на юбилеен медал „125 години БТПП“, с който ще бъдат удостоени членове на Палатата, различни институции, организации и партньори на БТПП, както и значими личности, допринесли за нейната устойчивост и развитие.

Цветан Симеонов връчи юбилеен медал на Любка Качакова с посланието защитата на интересите на българския бизнес да бъде отстоявано и на международно ниво.

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Идеи за бъдещо сътрудничество
Проект ERIAS – примери за положителна интеграция на пазара на труда
Излезе втори брой на информационния бюлетин по проект QUALIFY
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Облекчаване на режима за износ от Индия на медицински предпазни средства срещу Ковид-19
ГЛОБАЛНА ТЪРГОВИЯ
Споразумението за търговия между ЕС и Виетнам влиза в сила