НСТС прие удължаване на мерките 60/40 и „Запази ме” до края на годината

БТПП предложи да отпадне изискването за работодателите и самоосигуряващите се лица да запазват заетост след приключване на компенсирането. Още

Семинар по безопасни и здравословни условия на труд

С участието на председатели и представители на регионални търговско-промишлени палати Още

Ковид-19 и поглед към трайната безработица

Автор: Адриан Николов, Институт за пазарна икономика Още

Инвестиционни и бизнес възможности в Черна Гора

Наръчник за чуждестранните партньори относно икономическата и правна рамка за правене на бизнес Още