За ново сътрудничество се договориха БТПП и катедра "Международни отношения" на УНСС

Съдаване на нова връзка между образованието и бизнеса, поставяйки във фокуса на вниманието младите хора и икономизирането на външната политика и дипломацията Още

Приключи втората сесия на 109-та Международната конференция на труда /25 ноември - 11 декември 2021 г./

Неравенствата, насърчаване на уменията и ученето през целия живот – във фокуса на дискусиите Още

Социалните плащания през 2022 г.: сметки по първите идеи

Автор: Лъчезар Богданов, Институт за пазарна икономика Още

НАП предупреждава фирми с големи материални запаси

Тези фирми имат възможност да направят съответните счетоводни операции до края на годината Още

НСИ: Ръст на стокообмена както с ЕС, така и с трети страни

Общото външнотърговско салдо е отрицателно през периода януари - октомври 2021 г. Още

Колекция „Стандарти за събиране, логистика и третиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване“

В помощ на организациите, ангажирани в тази област, да спазят всички нормативни изисквания Още