Проведе се традиционната среща на Клуба на смесените и чуждестранни палати

Бяха обсъдени общи проблеми и споделени добри практики Още

БТПП участва в Международния форум за партньорства, организиран от Конфедерацията на индийските индустрии

Новите икономически насоки на Индия в условия на партньорство за изграждане на нов свят Още

Агенция по заетостта: Регистрираната безработица остава ниска и през ноември

Най-голям дял свободни работни места в реалната икономика са заявени в преработващата промишленост Още

Новата Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане между България и Нидерландия се прилага от 1 януари 2022 г.

По отношение на данъците, удържани при източника, и по отношение на другите данъци за данъчните периоди, започващи на или след 1 януари 2022 г. Още

Селскостопанска академия подписа Меморандум за сътрудничество със Съвета за селскостопански изследвания на Пакистан

В областта на земеделието и по-специално в преработването на храни, животновъдство, млекопроизводство, обмен на генетичен материал и др. Още

NextGenerationEU: Онлайн платформа за резултати по изпълнението на плановете за възстановяване и устойчивост

Както като цяло за ЕС, така и за отделните национални планове за възстановяване и устойчивост Още