Онлайн проучване на Ямболската търговско-промишлена палата

Относно финансовата грамотност и образование на младите хора Още

Продавайте в Amazon. Препоръки за оптимизиране начините на продажба

GS1 България публикува ръководство за българските фирми Още

Становище на БАУХ относно улесняване на достъпа на бежанци от Украйна до пазара на труда в България

Асоциацията е готова със своя експертен капацитет да окаже съдействие за ускоряване на процеса Още

НСИ: БВП на един зает през 2021 г. се увеличава с 4% в сравнение с предходната година

Структурата на заетостта показва увеличение на относителния дял в сектора на услугите и намаление на относителния дял в аграрния сектор Още

Стартират засилените проверки на Инспекцията по труда в селското стопанство

Възможност за еднодневни договори за наемане на работна ръка по облекчена процедура Още