Консултантското бюро по колективно трудово договаряне в подкрепа на бизнеса

Предприятията и браншовите организации могат да получат експертно мнение и съдействие Още

GS1 Print - онлайн приложение за създаване на логистични етикети

Потребителският интерфейс е преведен на български език; отпечатването не е обвързано с конкретен вид и марка принтери Още

Мерки за подкрепа, които ще продължат да действат и след края на извънредната епидемична обстановка

Мярката „60 на 40“ ще бъде удължена до 30 юни при запазване на досегашните условия за подкрепа за запазване на работните места Още

НСИ: Бизнес климатът се влошава през март

В резултат на неблагоприятната бизнес среда в промишлеността, търговията на дребно и сектора на услугите Още