Стартира Национален конкурс за най-добър младежки старт-ъп за 2022 г.

Участници в него могат да са всички студенти в български университети и младежи до 29-годишна възраст с иновативни бизнес идеи Още

Прозрачност, облекчаване на митническите процедури, идентификация на участници и локации

Анкетно проучване в рамките на проект FENIX - първата обединена мрежа за обмен на данни по основните 9 логистични коридора в ЕС Още

Уникална идентификация на медицински изделия (UDI)

Подобряването на проследимостта и надеждността на изделията, с цел повишаване безопасността на пациента и превенция от навлизането на фалшификати по веригите на доставки Още