Бизнес форум на тема „Предизвикателствата, пред които са изправени МСП от ЦЕИ и икономическото възстановяване на региона“

7 ноември, Гранд Хотел Милениум, София - в рамките на Българското председателство на ЦЕИ Още

Концепция на Закон за въвеждане на еврото в Република България

Законът ще урежда принципите, правилата и процедурите за въвеждане на еврото като официална валута в Република България Още

На 27 октомври ще се проведе онлайн инфоден по процедурата „ИКТ решения и киберсигурност“

Предоставяне на безвъзмездни средства за внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения Още

Дългът на България за 2021 г. е 23.9% от БВП

Окончателни данни на Националния статистически институт Още

Отбелязваме 50 години от навлизането на българското кисело мляко на японския пазар през 2023 г.

Сътрудничеството между „Ел Би Булгарикум“ и японската компания „Мейджи“ направиха българското кисело мляко известно и любимо на японския пазар Още