Среща на Евроклуба по повод началото на Шведското председателство на Съвета на ЕС

Приоритети: сигурност, конкурентоспособност, зелен и енергиен преход, демократични ценности и върховенство на закона Още

Заключителна конференция по проект RIDE

За ускоряване участието на жените мигранти и бежанци в цифровия пазар на труда Още

Онлайн проучване сред мениджъри и собственици на МСП относно опаковките, които използват за своите стоки

Изследване на Ямболската търговско-промишлена палата по линия на европейски проект Още

JTI България е сертифицирана като "Top Employer" за девета поредна година

За високи постижения в практиките, ориентирани към хората Още

22% от енергията, потребена през 2021 г., е от възобновяеми източници

Намален дял на ВЕИ в брутното крайно потребление на България от 23,3% (2020 г.) на 17% (2021 г.) Още

На 01.03.2023 г. ще бъде въведена в експлоатация Системата за контрол на вноса 2 – фаза 2

Засяга всички икономически оператори, участващи в обработката, доставката и транспортирането на товари, експресни или пощенски пратки с въздушен транспорт Още

Информационен уебинар за SelectUSA Investment Summit

1 февруари 2023, на английски език Още