Назад

Онлайн проучване сред мениджъри и собственици на МСП относно опаковките, които използват за своите стоки


Всеки европеец генерира годишно почти 180 кг отпадъци от опаковки. 40% от пластмасата и 50% от хартията в Европейския съюз са предназначени за производството на опаковки. Отпадъците от опаковки са се увеличили с 20% през последните 10 години и ще се увеличат с още 19% до 2030 г., ако не бъдат предприети действия.

Огромното предизвикателство, пред което са изправени производителите и търговците за намаляване на отпадъците от опаковките на стоките им, е подчертано в целта за устойчиво развитие за устойчиво производство и потребление от Европейския парламент и Директивата на Съвета на ЕС относно опаковките и отпадъците от опаковки, както и Директивата 2008/98/ЕО относно отпадъците (и двете подчертават необходимостта от мерки за предотвратяване, намаляване и повторна употреба на опаковки).

В тази връзка, Ямболската търговско-промишлена палата отправя покана към представителите на малките и средни предприятия  да отделят 5 минути от време си и да отговорят на няколко кратки въпроса, които имат за цел да проучат пречките и проблемите, които МСП срещат при прехода към  използване на устойчиви опаковки, както и предизвикателствата, които ги мотивират да поемам по този път.

Отговори ще помогнат екипа на Ямболската палата да създадат и предложат на малките и средни предприятия, както и на представителите на центровете за професионално обучение, различни обучителни ресурси, информационни материали, насочени към подобряване на знанията им за устойчивите опаковки.

Изследването се осъществява като част от проект „PackLess – подкрепа на малките и средни предприятия за трансформация към въвеждане на устойчиви опаковки“, европейски проект, финансиран по програма Еразъм+ на Европейската комисия, изпълняван и координаран от Университета за приложни науки FACHHOCHSCHULE DES MITTELSTANDES (FHM) GMBH, Германия. Ямболската търговско-промишлена палата е партньор от България. Проектът се реализира в консорциум от  пет партньора от България, Германия, Австрия и Полша.

Изследването е насочено към: собственици/мениджъри на малки и средни предприятия (МСП).

Линк към изследването: https://forms.gle/S5c3sCimhvvBRXUy7