Големите вериги реализират 30% от продажбите на храни в страната

Над 50% дял в продажбите на дребно се наблюдава само при някои нехранителни стоки Още

Публикувани са предложения за промени в данъчни закони

Чрез които да се създадат допълнителни източници на приходи в държавния бюджет Още

Диверсифицирането на вноса на суровини е от изключителна важност в Съюза

Държавите членки ще трябва да приемат и изпълняват национални мерки за подобряване на събирането на богати на суровини отпадъци Още

Срещи с тайвански предприемачи

20 април 2023 г., от 10 часа, София Балкан Хотел Още