Назад

Проучване на БТПП за интереса на българските компании към бизнес пътувания и партньорства в чужбина


Българската търговско-промишлена палата проведе експресно проучване за интереса на българските компании към бизнес пътувания и партньорства в чужбина. През тази година респондентите извеждат Турция на водещо място сред страните, предпочитани за правене на бизнес и партньорства (38% от анкетираните). Дългогодишният лидер в тази класация – Германия, остава на второ място, отстъпвайки първенството на южната ни съседка само с един процент, следвана от Китай (23%), Великобритания (22%), Италия и САЩ (с по 20%).

Доброто представяне на Турция в проучването и интереса от страна на българските предприемачи са логични предвид ръста на търговския стокообмен между двете страни, като износът бележи ръст от 34%, а вносът - ръст от над 62% до октомври 2022 г. спрямо същия период на 2021 г.

Най-голям интерес за българските предприемачи в международен план представлява партньорството в сферата на производството и търговията с машини и оборудване, в сферата на услугите, храни и напитки, строителство, транспорт и логистика.

По-голямата част от участниците в анкетата предпочитат да намират бизнес партньори чрез директен личен контакт. Онлайн и видео срещите са предпочитан избор само за 28% от респондентите. Сред споменатите начини за запознаване с нови партньори са: в хода на провеждане на търговско изложение, в В2В срещи по време на форуми и като участници в официални бизнес делегации.

55% от респондентите възнамеряват да пътуват повече през 2023г., въпреки ограничителните мерки и динамичната международна геополитическа ситуация.

Повече от половината от фирмите (53%) познават условията за правене на бизнес в страните, с които желаят да си партнират, а 41% от компаниите биха се включили в обучения за спецификата на търговията в посочените държави.

Сред темите, представляващи интерес за българския бизнес са: споразуменията за свободна търговия на ЕС, Евразийският икономически съюз, инициативата за сътрудничество ЦИЕ и Китай (16+1) и търговията с трети страни, пазарите, на които действат санкции и ограничения на ЕС /Иран, Русия, Беларус и др./, както и темата за възстановяване на пазарите в Украйна.

70% от анкетираните споделят, че влошаването на геополитическата обстановка по източната европейска граница е оказало влияние върху дейността им, а 28% смятат, че конфликтът между Русия и Украйна не е дал отражение върху дейността им.