Възможности за надграждане на икономическото сътрудничество с Аржентина

Най-голям двустранен интерес в енергетиката, селското стопанство и туризма Още

Обучение по „Здравословни и безопасни условия на труд“ за браншови организации

С фокус увеличаване на знанията за безопасното и продуктивно използване на цифровите технологии Още

Българска делегация посети научно-технологичния център Zhongguancun Dongsheng Science & Technology Park

Водещ иновационен център в Китай за нови енергии, водород, науки за живота, икономика и роботика Още

Заседание на Консултативния съвет на Българската банка за развитие

Банката стартира дебата за създаване на новата си Стратегия 2024-2026 г. с бизнеса, синдикатите и общините Още

САЩ и България – сътрудничество в сферата на енергетиката

Възможности за технологични трансфери и реализиране на евентуални публично-частни партньорства Още

ЕК приветства политическото споразумение за правилата за основаната на данни икономика

Хармонизирана рамка за достъп и споделяне на данни - подобрен достъп до данни на частния сектор за публичния сектор (B2G) Още

Споделяне на усилията: намаляване на емисиите на ЕС в секторите извън схемата за търговия с емисии

В ключови сектори като вътрешен транспорт, сгради, селско стопанство, малка промишленост и отпадъци Още