Среща с новия ни посланик в Индия

Обсъждане на развитието на двустранните търговски и инвестиционни отношения Още

Ebury България представи предлаганите решения и услуги за улесняване на международната търговия

Сред които международни разплащания, управление на валутен риск и търговско финансиране Още

EU-OSHA проучва последиците от цифровизацията за безопасността и здравето на работниците

Георги Стоев е представител на българските работодатели в Управителния съвет на Агенцията Още

Централният регистър за особените залози преминава към Агенцията по вписвания от 1 юли 2023 г.

Подаването на документите ще се извършва по подобие на тези от Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел Още

НСИ: Общият индекс на цените на производител се понижава през май 2023 г.

При производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 4.4%, в преработващата промишленост - с 2.4%, и в добивната промишленост - с 2.2% Още

Три червени флага пред бюджета в средносрочен план

Автор: Петър Ганев, Институт за пазарна икономика Още

Митническите администрации се запознаха с предложенията на ЕК за реформа на Митническия съюз

Драстично опростяване на митническите процеси за бизнеса, особено за надеждните търговци Още

Агенцията по обществени поръчки публикува отворени данни за 2022г.

Информация за договорите за обществени поръчки и изменения през техния срок на изпълнение Още

Институциите на ЕС постигнаха споразумение за новите правила за цифрова самоличност

Гражданите и бизнеса ще имат надежден достъп до публични и частни онлайн услуги в цяла Европа Още