Назад

НСИ: Общият индекс на цените на производител се понижава през май 2023 г.


1. Общ индекс на цените на производител в промишлеността

Общият индекс на цените на производител се понижава с 2.9% през май 2023 г. спрямо предходния месец. Намаление е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 4.4%, в преработващата промишленост - с 2.4%, и в добивната промишленост - с 2.2%.

По-ниски цени в преработващата промишленост са отчетени при: производството на основни метали - с 5.5%, производството на химични продукти - с 2.8%, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 1.4%. Повишение на цените се наблюдава при: производството на компютърна техника, електронни и оптични продукти - с 2.8%, производството на мебели - с 0.9%, производството на електрически съоръжения - с 0.8%.

Общият индекс на цените на производител намалява с 6.7% през май 2023 г. в сравнение със същия месец на 2022 година. Значителен спад на цените се наблюдава при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 19.4%, в добивната промишленост - с 4.4%, и в преработващата промишленост - с 1.5%.

В преработващата промишленост значително намаление на цените е отчетено при производството на основни метали - с 14.4%, както и при производството на химични продукти -
с 11.0%. Ръст на цените е регистриран при: производството на тютюневи изделия - с 46.6%, производството на изделия от други неметални минерални суровини - с 26.8%, производството на компютърна техника, електронни и оптични продукти - с 16.5%.

2. Индекси на цените на производител на вътрешния пазар

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар намалява с 2.5% през май
2023 г. спрямо предходния месец. Понижение е отчетено при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 4.3%, в добивната промишленост - с 2.9%, и в преработващата промишленост - с 1.3%.

По-ниски цени в преработващата промишленост се наблюдават при: производството на химични продукти - с 3.9%, производството на основни метали - с 3.3%, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 1.9%. Повишение на цените е регистрирано при: производството на мебели - с 1.2%, и производството на електрически съоръжения - с 1.0%.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар се понижава със 7.0% в сравнение с май 2022 година. Спад на цените е регистриран при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 18.9%, а увеличение е отчетено в преработващата промишленост - с 2.1%, и в добивната промишленост - с 0.4%.

Спрямо май 2022 г. съществен ръст на цените в преработващата промишленост се наблюдава при: производството на тютюневи изделия - с 60.5%, обработката на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм - с 38.3%, производството на изделия от други неметални минерални суровини - с 23.5%. Спад на цените е отчетен при производството на основни метали - с 20.9%, и при производството на химични продукти - със 17.0%.

3. Индекси на цените на производител на международния пазар

Индексът на цените на производител на международния пазар намалява с 3.6% през май 2023 г. спрямо предходния месец, а спрямо съответния месец на 2022 г. намалението е с 6.4%.