Анкета за оценка на дейността на Службите по търговско-икономически въпроси (СТИВ)

Възможност за предложения и препоръки за подобряване на тяхната работа и по-успешно партньорство Още

Работна група „Дигитален продуктов паспорт“

Включва представители на производители, търговци, софтуерни компании, регулаторни органи и GS1 Национални организации Още

Умна мебелна фабрика в Русе инвестира в софтуер и високи технологии

Браншовата камара на дървообработващата и мебелната промишленост продължава рубриката „Втора генерация в бизнеса“ Още

С допълнителни 51 млн. лева се увеличава бюджетът за преработвателни предприятия по подмярка 4.2 от ПРСР 2014-2020 г.

Подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятия от хранително-преработвателната промишленост Още

МОН организира онлайн информационна среща за отворена процедура „Развитие на дуалната система на обучение в ПОО“

В реализирането на проектните предложения съществена роля ще имат и работодателите Още

Влиза в сила нов регламент за събиране, повторно използване и рециклиране на батериите

Възприема се подход, при който целият жизнен цикъл - снабдяването, производството, употребата и рециклирането, е залегнал в единен закон Още

Разяснения относно Акта за цифровите услуги и Акта за цифровите пазари

Въпроси и отговори във видео на Европейския парламент Още

Каталог на ирански експортни фирми - Iran Reference Book

Представя Посолството на Ислямска република Иран в София Още