Д-р Васил Тодоров представи работата на БТПП в подкрепа на младежката заетост

Първа национална конференция „Правата на младите хора – тук и сега“, организирана от Националния младежки форум Още

Оферти за бизнес партньорство

Хърватия, Чехия, Турция, Китай, България Още

Кои са първенците и най-слабо представящите се области в образованието

Професионалното образование не отговаря на структурата на местната икономика Още

България е на второ място по привлечени инвестиции от Фонда "Три морета"

Цанко Арабаджиев, изпълнителен директор в Българската банка за развитие Още

Суровини от изключителна важност: Гарантиране на доставките и суверенитета на ЕС

Електрически автомобили, слънчеви панели и смартфони — всички те съдържат суровини от изключителна важност Още