Продължава посещението на делегация на БТПП в гр. Осло, Норвегия

Обмяна на опит и добри практики за прилагане на кръгови модели на производство Още

БТПП връчи почетен диплом на Н.Пр. Хироши Нарахира

За принос в развитието на двустранните икономическите връзки и отличното взаимодействие с Палатата Още

Нови възможности за подобряване на цифровите умения на дистанционно работещите

Разработени са интерактивни ръководства и учебни модули, които ще бъдат интегрирани в специално създадена онлайн платформа Още

НАП внедри нова услуга за справки от регистрирани по Закона за ДДС

Услугата се предоставя с квалифициран електронен подпис чрез Портала за електронни услуги на НАП Още

Глобалното облагане застрашава конкурентната позиция на страната

Рамката на корпоративното облагане у нас следва да стимулира инвестициите и иновациите за повишаване на производителността и трансформацията на българската икономика Още

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България

Оптимизирана е процедурата по предоставяне на право на продължително пребиваване на инвеститори Още

ИСС прие резолюция по Националния план за възстановяване и устойчивост и Териториалните планове за справедлив преход

Съветът подчертава, че при планиране на инвестициите и реформите диалогът с гражданското общество не се използва ефективно Още