Традиционна среща на Клуба на смесените и чуждестранни палати в България

С фокус трудностите при осигуряване на квалифицирани кадри, необходимостта от законодателни промени за облекчаване вноса на работна ръка… Още

Обсъдиха се възможностите за участие на МСП в новите програми за иновации и конкурентоспособност

БТПП и Министерството на иновациите и растежа насърчават фирми от различни сектори да модернизират бизнеса си Още

Заявяване на необходимите обучения по специалности от професии за учебната 2024/2025

Крайният срок е 14 декември т.г. в Регионалното управление на образованието по местонахождение на фирмата Още

БТПП участва в ключово събитие по програмата Еразъм за млади предприемачи в Брюксел

Новите моменти в развитието на програмата, синергия с други програми на ЕС, обмен на успешни практики Още

Представители на Търговско-промишлената палата на Джънджоу, Китай посетиха БТПП

Информираха за интереси към партньорство в хранително-вкусовата и химическата промишленост, селското стопанство, информационните технологии … Още

НСИ: Подобрение на бизнес климата в строителството и сектора на услугите през ноември

Основните пречки за развитието на бизнеса са свързани с несигурната икономическа среда, недостига на работна сила, конкуренцията в бранша и цените на материалите Още

Споразумение за сътрудничество с “Интел” в областта на изкуствения интелект

България се включва в мрежата от държави и екосистеми, които работят за развитието на изкуствения интелект и дълбоките технологии Още

Европа дава над 1,7 млн. евро за борба с нелегалната миграция в граничния регион между България и Турция

За подобряване на функционалните и оперативни възможности на различните служби в двете държави. Още

ЕК обяви план за действие за електроенергийните мрежи и списък със 166 инфраструктурни проекта

Сред проектите е и този за междусистемна връзка за водород между Гърция и България Още