Почетна диплома на БТПП за Н. Пр. Дун Сяодзюн, посланик на Китай

Отличието е за активното сътрудничество с Палатата и за принос в развитието на българо-китайските отношения Още

Среща с посланика на Унгария Н.Пр. Миклош Борош

Констатиран е растящ потенциал за развитие на сътрудничеството между индустриалните зони и технологичните паркове на двете страни Още

Изложба БАТИК на Студио „Рениарт“

До 3 януари 2024 г. във фоайето на Палатата Още

Представители на бизнеса и младите хора от Габрово на среща с евродепутата Андрей Новаков

Дискусия, посветена на възможностите, които предоставя ЕС със своите програми за транспортна свързаност, иновации и младежки обмен Още

Оферти за бизнес партньорство

Индия, Франция, Беларус, Гърция, Турция Още

Проект на Наредба за гаранциите за произход на енергията от възобновяеми източници

За въвеждане на възможност за издаване на гаранции за произход на електрическа енергия от биогаз и зелен водород Още

Актуализирани са XSD-схемите за подаване на данни за деклариране на превоз на стоки с висок фискален риск

От 01.12.2023 г. НАП предоставя възможност за тестване на подаването на данни за превоз на стоки с висок фискален риск автоматизирано Още

ИСС със становище „Преглед на националната система за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в България“

Необходимо е да се предприемат мерки за повишаване на разкриваемостта и регистрацията на професионалните заболявания Още