АОБР представи приоритетите си за 2024 година

Организацията ще работи по 31 мерки в пет ключови за българската икономика области, сред които бизнес среда и икономика, енергетика и зелен преход, образование и пазар на труда, социална политика Още

Новият посланик на България във Франция посети БТПП

Посланик Балабанова сподели идеи за по-активно участие от българска страна в Бизнес организацията към ОИСР Още

Данни на НСИ за нови регистрации и банкрути през четвърто тримесечие на 2023 година

Общият брой на новорегистрираните правни единици намалява с 2.4%, а на банкрутиралите - с 14.9%, на годишна база Още

Централна и Източна Европа е регион на растеж за Европа и УниКредит

Анализаторите на УниКредит очакват икономиките в ЦИЕ да нараснат с около 3% през 2024 г. и 2025 г., сходни темпове на растеж ще отбележат и Западните Балкани Още

Изисквания към чистите превозни средства, които се прилагат при възлагане на обществени поръчки

Наредбата за изискванията към чистите превозни средства, издадена от министъра на транспорта и съобщенията е обнародвана в ДВ. бр.2 от 5 януари 2024 г. Още

Брокерски събития през м. февруари 2024 г.

Министерството на образованието и науката предоставя грантове за финансиране на участието на български учени и експерти в тематични партньорски събития Още

Оферти за бизнес партньорство

Сърбия, Индия, Бразилия, Германия, Израел Още