Брой 100 (610), 30-05-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП
Ключов момент и при публично-частните партньорства, и при обществените поръчки е прозрачността
По-добра регулаторна среда за повече бизнес възможности Още
БТПП участва в Международен енергиен форум в Белград
Координирани действия за успешното стартиране и реализиране на големи енергийни проекти в региона, за повишаване доверието на инвеститорите Още
Нови членове на Палатата

НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Турски бизнесмени търсят сътрудничество със старозагорски предприемачи
Перспективни сектори за партньорство са производство на автомобили, химическа промишленост и машиностроене Още

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Бизнес делегация в Ашхабад, Туркменистан
В рамките на Втората сесия на българо-туркменистанската междуправителствена комисия за икономическо сътрудничество Още

ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Производствените цени намаляват през април
По-значително намаление на цените е регистрирано в добивната промишленост и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ Още

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
На 5 юни започва приемът на заявления за финансова помощ по програмата за подпомагане на лозаро-винарския сектор
Подпомагат се три дейности - конверсията на сортовия състав на насажденията, преструктуриране на лозята и подобряване на техниките за управление на лозята Още

ТУРИЗЪМ
Световната организация по туризъм ще подпомогне подготовката на плана за действие по стратегията за развитие туризма
Ще бъде разработен пилотен проект - създаване на културно-исторически маршрут, финансиран от ОП „Региони в растеж“ Още

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Резултати за напредъка в областта на цифровите технологии в ЕС
България изостава по отношение ползването на Интернет и при пазаруването онлайн Още