Брой 130 (640), 10-07-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП не подкрепя законопроекта за сливане на КЗК и КЗП
Предложеният законопроект е свързан с преструктуриране на утвърдени институции, функциониращи по два специални закона.... Още
БТПП организира участие на фирми в Международния технически Пловдивски панаир
29 септември – 4 октомври 2014 г. Още
Общо събрание на Съюза на работодателите и ръководителите в системата на народната просвета
Нови членове на Палатата

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на актуализирана Национална пътна карта за научноизследователска инфраструктура 2014-2020 г.
Научните инфраструктури ще работят в съвременни научни направления и ще са насочени към решаване на проблеми и дейности за бизнеса Още

СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
Приета е Национална стратегия за развитие на сектора обществени поръчки в България за периода 2014-2020 г.
В изпълнение на препоръките на Европейската комисия Още

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
ИАЛВ стартира приеми на заявления по две мерки от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2014-2018
Подпомагането обхваща дейности за производството на лозаро-винарските продукти от гроздето до бутилирането и етикетирането на виното... Още
Ревизирани проекти на Програмите за трансгранично сътрудничество България-Сърбия; България-Македония и България-Турция 2014-2020
Всички постъпили коментари и предложения от заинтересовани страни са взети впредвид в новопубликуваните проекти на програмите Още

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕК предприе правни действия срещу държавите, които не изпълняват надлежно своите задължения
Мерките към България са в следните пет сектора: околна среда, здравеопазване и политика за потребителите, правосъдие, морско дело и рибарство, както и транспорт Още

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Покана за участие в разработването на инструмент за самооценка на енергийното потребление на фирмено ниво
Една от целите на инициативата е изчисляване на ключови индикатори за енергоемкост на производството Още